Payrollplaats header afbeelding
Veel gestelde vragen

Welke arbeidsvoorwaarden heeft mijn payroll medewerker?

Steeds meer Nederlanders zijn in dienst bij en werken via een payroll bedrijf. Het is voor u als werkgever belangrijk om te weten welke arbeidsvoorwaarden uw medewerker heeft wanneer wij als payroll bedrijf uw medewerkers verlonen.

Payrollplaats is lid van de ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen). Deze werkgeversbond heeft een eigen cao opgesteld die voor bijna alle uitzendondernemingen in Nederland geldig is. In deze cao zijn de arbeidsvoorwaarden voor onze werknemers vastgelegd. Deze cao kent twee verloningsmethodieken: een ‘uitgeklede’ en een ‘aangeklede’ variant. Wij verlonen onze werknemers volgens de ‘aangeklede’ variant, want wij werken aan goed werkgeverschap.

Beloning

Onze werknemers hebben zowel primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder primaire voorwaarden verstaan we de beloning. De beloning die uw medewerker krijgt wordt door u, in samenspraak met ons, vastgesteld. Is er geen cao van toepassing op uw bedrijf? Dan mag u, met in acht neming van het wettelijk minimum loon, zelf een salaris bepalen.

Is er een cao van toepassing op uw bedrijf of bedrijfstak? Dan passen wij de beloningsstructuur toe van die betreffende cao. Naast het loon zijn dat eventuele toeslagen, periodieken, verhogingen en kostenvergoedingen. In een enkel geval nemen we ook de ATV regeling over. Het hanteren van deze beloningselementen wordt in de ABU cao de inlenersbeloning genoemd. Die passen we toe vanaf dag 1 van arbeid.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

In de ABU cao staan ook diverse secundaire arbeidsvoorwaarden beschreven. De medewerker krijgt bij ons vakantiegeld (8%) en vakantiedagen (25 dagen per jaar bij een full-time dienstverband). Voor de medewerkers wordt pensioen gereserveerd bij StiPP en is er een klein potje met scholingsgeld beschikbaar.

Wanneer de medewerker ziek is wordt hij doorbetaald door ons vanaf dag 2 van ziekte (bij veel andere payrollbedrijven is dit pas vanaf dag 3). Een medewerker kan bij ons bijzonder verlof opnemen bij een huwelijksfeest of begrafenis. Dit kan bij de meeste andere payrollers niet. Onder andere met deze 2 laatste voorwaarden bedoelen wij de ‘aangeklede’ variant.

Een medewerker kan kort verzuim uitbetaald krijgen en kan zorgverlof opnemen bij ziekte van een naaste. Valt een werkdag op een nationale feestdag en kan er daardoor niet gewerkt worden? Dan betalen wij een feestdagvergoeding uit. Tot slot kan de medewerker aanspraak maken op de transitievergoeding. Al met al een complete set arbeidsvoorwaarden.

Wilt u meer weten over primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact met ons op of kijk eens op de pagina voor werknemers. Daar leggen we nog meer uit wat een en andere betekent.

Heb je een supportvraag ?

Bel 085 - 130 52 35

WhatsApp 06 - 38 03 49 63

of ga naar het contactformulier

Contact via WhatsApp