Payrollplaats

Welke cao is van toepassing op onze medewerkers?

Payrolling kantoor

Payrollplaats valt als payrollbedrijf onder het reguliere arbeidsrecht en niet onder het uitzendregime van de ABU cao.

Hoe wordt de CAO vastgesteld?

Om vast te stellen welke CAO er op een bedrijf van toepassing is raadplegen wij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bij de inschrijving staan SBI codes en die bepalen of een onderneming onder een CAO valt of dat een bedrijf een eigen arbeidsvoorwaardenregeling heeft.

Een bedrijf kan onder een bedrijfstak CAO vallen en toch een bedrijfseigen regeling hebben. Die regeling mis vaak gebaseerd op de CAO en wijkt ten positieve voor de medewerker af van die CAO.

Algemeen verbindend verklaring

Doorgaans wordt de door de werkgevers en werknemersorganisaties (vakbonden of MR/OR) afgesloten CAO aangemeld bij het ministerie van sociale zaken om zo een algemeen verbindend verklaring te verkrijgen. Dat betekent dat alle ondernemingen die onder de werkingssfeer vallen van de betreffende CAO ook verplicht zijn zich aan die CAO te houden. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is. Heeft u een eenmanszaak en leent u iemand in via payrolling? Dan kunt u dus ook onder en CAO vallen voor de arbeidsvoorwaarden voor die payrollmedewerker.

Dit is pittige materie. Gelukkig is dit wat ons vak zo leuk maakt. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Is uw vraag niet beantwoord?
Arien Huijssoon
Contactformulier