Payrollplaats

Krijg ik ziekengeld?

Payrolling kantoor

Als medewerker van Payrollplaats ontvangt u van ons 91% ziekengeld over het gemiddelde aantal uren gewerkt in de afgelopen 13 weken voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Het uitgekeerde bedrag dat u ontvangt, wordt door ons berekend aan de hand van uw gemiddelde dagloon over de afgelopen 13 weken. Uw eerste ziektedag krijgt u echter niet uitbetaald. Dit is een wachtdag en is voor uw eigen rekening.

Is uw vraag niet beantwoord?
Metske Kloppenburg
Contactformulier