Payrollplaats

Heb ik recht op reiskostenvergoeding?

Payrolling kantoor

Er bestaat geen wettelijke regeling voor reiskostenvergoedingen. Payrollplaats is dan ook niet verplicht om uw reiskosten te vergoeden. In veel cao’s liggen de bepalingen over een reiskostenregeling vast. Sommige bedrijven geven hun werknemers een standaard reiskostenvergoeding. Andere bedrijven vergoeden de kosten van het openbaar vervoer. Payrollplaats vergoed de kostenvergoedingen van het bedrijf waar u werkzaam bent, mits Payrollplaats deze kostenvergoedingen netto mag uitkeren en de kostenvergoedingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van uw functie.

Is uw vraag niet beantwoord?
Metske Kloppenburg
Contactformulier