Payrollplaats

Krijg ik voor een vakantiedag een ander bedrag dan voor een gewerkte dag?

Payrolling kantoor

Bij de uitbetaling van vrije dagen wordt uitgegaan van het gemiddeld bruto-dagloon van de voorgaande gewerkte periode. Dit berekenen wij door het totaal verdiende bedrag aan gewerkte uren te delen door het aantal gewerkte dagen. Het gemiddelde dagloon kan hierdoor hoger of lager zijn dan het bedrag dat u op dat moment per dag verdient.

Is uw vraag niet beantwoord?
Metske Kloppenburg
Contactformulier