Payrollplaats

Wat gebeurt er met mijn fasen indeling als ik een paar maanden niet werk?

Payrolling kantoor

In fase A gaat de telling van de gewerkte weken door zolang de periode tussen twee uitzendovereenkomsten korter is dan 26 weken. Duurt de onderbreking 26 weken of langer, dan begint fase A opnieuw. Ook in fase B en C start je na een onderbreking van 26 weken of meer weer aan het begin van fase A. Wanneer u in fase B en C korter dan 26 weken niet werkt, dan loopt de telling door bij waar u gebleven was.

Is uw vraag niet beantwoord?
Metske Kloppenburg
Contactformulier