Payrollplaats

Waarom moet ik een loonbelastingverklaring invullen?

Payrolling kantoor

Voordat u gaat werken bent u als werknemer verplicht een schriftelijke loonbelastingverklaring te overleggen bij Payrollplaats. Hiervoor is uiteraard een standaard formulier bij Payrollplaats aanwezig ( payroll inschrijvingsformulier). Op basis hiervan wordt loonbelasting op uw brutoloon ingehouden. In deze verklaring moeten de volgende gegevens staan:

  • Naam en voorletters;
  • Geboortedatum;
  • BSN/sofinummer;
  • Adres;
  • Postcode en woonplaats;
  • Woonland en regio als je niet in Nederland woont.
Is uw vraag niet beantwoord?
Metske Kloppenburg
Contactformulier