Payrollplaats

Moet ik mijn kaartjes van het openbaar vervoer bewaren?

Payrolling kantoor

Ja, dit moet wanneer het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, uw reiskosten vergoed op basis van de tarieven van het openbaar vervoer. Bewaar uw originele trein-, tram-, bus- en strippenkaarten goed en overhandig dit ons wekelijks samen met uw urenbriefje.

Is uw vraag niet beantwoord?
Metske Kloppenburg
Contactformulier