Payrollplaats header afbeelding
Veel gestelde vragen

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Wordt u ziek, dan bent u verplicht dit minimaal een halfuur voor aanvang van uw werkzaamheden bij het bedrijf te melden. Ook zult u dit bij Payrollplaats moeten melden. Doe dit zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk vóór 10.00 uur, zodat wij de melding tijdig aan de arbodienst kunnen doorgeven en er eventueel vervanging gezocht kan worden.

Let op! Zorg dat u altijd bereikbaar bent. zowel telefonisch als op uw bezoekadres. Meld het ook direct wanneer u weer beter bent.