Payrollplaats header afbeelding
Veel gestelde vragen

Hoe wordt pensioenpremie berekend?

Vanuit het pensioenfonds is er een franchisebedrag vastgesteld waarover geen pensioenpremie ingehouden wordt. Voor het jaar 2016 is dit € 6,24. De grondslag wordt berekend door het bruto uurloon minus de grondslag maal het aantal uren per loonperiode. Dit bedrag is de grondslag waarover de pensioen premie berekend wordt. Een rekenvoorbeeld: Bruto uurloon € 10,- en 24 uren gewerkt in een week
Grondslag = bruto uurloon € 10,- minus grondslag € 6,24 = € 3,76 x 24 uren = € 90,24.
Op de pagina formulieren staan de brochures van de 2 pensioenregelingen voor fase A en fase B/C.

Heb je een supportvraag ?

Bel 085 - 130 52 35

WhatsApp 06 - 38 03 49 63

of ga naar het contactformulier

Contact via WhatsApp