Payrollplaats header afbeelding
Veel gestelde vragen

Krijg ik ook een loonspecificatie?

Je salaris krijg je iedere week, per 4 weken of per maand uitbetaald. Van Payrollplaats ontvang je per gekozen periode je loonspecificatie. Daarop staat het totale loon (inclusief toeslagen) dat je hebt verdiend. De loonspecificaties worden per e-mail toegezonden en gepubliceerd in je account op de online urenportal.

Op een salarisspecificatie dient minimaal te staan:

  • Het brutoloon;
  • Hoe het brutoloon is opgebouwd;
  • Inhoudingen (sociale premies, loonbelasting);
  • De periode waarop de loonbetaling betrekking heeft;
  • Naam werknemer, BSN/sofinummer werknemer;
  • Naam werkgever;
  • Cumulatief overzicht van alle betalingen en inhoudingen.

Op deze specificatie kun je zien hoeveel uren je hebt gewerkt en wat er aan belastingen, premies en sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Ook kun je op de loonspecificatie aflezen welke reserveringen je in het (bruto) bedrag hebt opgebouwd aan vakantiebijslag, kort verzuim en hoeveel vakantiedagen je hebt gespaard. Bewaar alle loonspecificaties zorgvuldig. Je kunt ze nodig hebben voor het aanvragen van belastingteruggave, uitkering etc.

Op de pagina formulieren kun je een uitleg van de loonspecificatie vinden zoals Payrollplaats die verstuurd. Mocht je daar vragen over hebben dan horen wij dat graag.