Payrollplaats

Wanneer kan ik gebruik maken van de scholieren en studentenregeling?

Payrolling kantoor

Voor studenten en scholieren bestaat er een speciale regeling voor de inhouding van loonbelasting. Wanneer u studiefinanciering of kinderbijslag ontvangt, dan kan deze regeling interessant voor u zijn. De regeling maakt het namelijk mogelijk om in plaats van per week, de loonheffing op uw inkomsten per kwartaal in te laten houden. Dus ook wanneer u niet alle weken in een kwartaal werkt, dan geldt toch de belastingvrije som voor het gehele kwartaal. In termen van nettoloon kan dat dus gunstig zijn. De regeling geldt wanneer u niet alle 13 weken in een kwartaal werkt, u recht hebt op loonheffingskorting en wanneer u niet meer dan 1.245 euro per kwartaal verdient. In dat geval hoeft u helemaal geen loonbelasting te betalen. Komt u over dit bedrag heen dan wordt bij de eerstvolgende verloning, met terugwerkende kracht, alles herberekend.

Let op! U kunt maar bij één werkgever tegelijkertijd van deze regeling gebruikmaken.

U kunt per kwartaal bepalen of u wel of niet van deze regeling gebruik wilt maken. Wij adviseren u hier graag in. Dus wilt u van deze regeling gebruikmaken, geef dit dan bij ons aan. Wij sturen u graag een loonbelastingverklaring en de speciale bijlage Studenten en Scholierenregeling toe zodat u deze kunt invullen.

Is uw vraag niet beantwoord?
Arien Huijssoon
Contactformulier