Payrollplaats

Hoe werkt de levensloopregeling?

Payrolling kantoor

Via een levensloopregeling mag u maximaal 12% van uw bruto jaarloon sparen; u kunt door sparen tot een maximum van 210% van uw bruto jaarsalaris. Het bedrag dat u spaart wordt door Payrollplaats gestort op een levenslooprekening bij een uitvoerder, dit kan een bank of een verzekeraar zijn. Bij de inleg worden geen loonbelasting en bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden, wél wanneer u het tegoed opneemt.

Het gespaarde bedrag kunt u alleen inzetten als u onbetaald verlof opneemt: ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof, of ander verlof in overleg met de werkgever. De levensloopregeling is een persoonlijke regeling; u kunt dus door sparen bij een nieuwe werkgever. Een ander voordeel is dat u bij opname van het tegoed voor ieder gespaard jaar maximaal € 183,00 korting krijgt op de te betalen belasting. En wanneer u ouderschapsverlof opneemt in een jaar waarin u spaart voor levensloop krijgt u een extra heffingskorting. Een nadeel is dat u alleen verlof op kunt nemen wanneer de werkgever u hiervoor toestemming geeft.

Voor meer informatie over de levensloopregeling kunt u contact met Payrollplaats opnemen.

Is uw vraag niet beantwoord?
Metske Kloppenburg
Contactformulier