Payrollplaats

Prinsjesdag 2016 en de gevolgen voor payroll

Payrollplaats

Prinsjesdag 2016 en de algemene politieke beschouwingen zijn voorbij. Veel nieuw beleid is er niet, want de politiek maakt zich nu al druk over de komende verkiezingen. Een aantal arbeidszaken die wel gaan veranderen zetten we op een rij.

 

Minimumloon tot 21 jaar

Vanaf 2017 gaat de leeftijd van het minimumloon in 2 stappen van 23 jaar naar 21 jaar. Nu is de leeftijdsgrens nog 23 jaar waarvoor een minimumloon geldt. Voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar gaat het minimumjeugdloon omhoog. Zo is de overgang niet zo groot en wordt voorkomen dat leeftijd een grote rol speelt in het aannemen van medewerkers. Dit is algemene wetgeving en daarom ook van toepassing op medewerkers die via payroll werken.

Seizoensarbeid

Bij seizoensarbeiders mag er in 2017 maximaal 3 maanden zitten tussen de tijdelijke contracten. Nu is dat voor alle cao’s nog 6 maanden. De eerste cao die is afgesloten waarin de ’tussenstop’ is teruggebracht naar 3 maanden is de cao Open teelten. Verwacht wordt dat de Horeca cao binnenkort volgt.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is vorig jaar juli ingevoerd voor alle werkgevers. Payrollplaats is ook verplicht deze vergoeding te betalen wanneer een medewerker na 2 dienstjaren gedwongen stopt. Dit geldt ook bij ziekte. Hier wil het kabinet wat aan doen. Werkgevers krijgen een deel terug van de transitievergoeding die zij betalen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers die zijn ontslagen. Ook kunnen werkgevers en werknemers in cao’s afspraken maken over de hoogte van transitievergoedingen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Vaderschapsverlof

Eerder berichtten we al over het veranderende vaderschapsverlof. Lees hier meer over de verandering.

Payroll

Voor medewerkers met een payroll contract veranderd er niet veel met uitzondering van het vaderschapsverlof…maar dan moet je wel vader worden. Wilt u meer weten over payroll neem dan vrijblijvend contact met ons op.