Payrollplaats

Vaderschapsverlof wordt langer na de bevalling

Payrollplaats

Vaderschapsverlof wordt vanaf 2017 langer als het aan het kabinet ligt. Het kabinet wil die plannen op Prinsjesdag bekend maken.

 

De verandering

Nu krijgen vaders 2 dagen betaald verlof wanneer hun kind geboren is. Vanaf 2017 wordt dat 5 dagen betaald verlof. Het kabinet heeft hiertoe besloten nadat er een petitie is aangeboden waarin dit gevraagd werd en er ruimte is gevonden in de begroting.

Betekenis voor payroll

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat dit betekent voor medewerkers die een payroll contract hebben. Wanneer een uitzendbureau of payrollbedrijf met uitzendbeding uitzend, heeft een medewerker van zo’n bureau hier niets aan. Zij kunnen immers geen aanspraak maken op bijzonder verlof. Wanneer een uitzendbureau of payrollbedrijf zonder uitzendbeding zijn medewerkers verloond (zoals Payrollplaats), dan heeft die medewerker waarschijnlijk ook recht op 5 dagen betaald vaderschapsverlof vanaf 2017. Eén en ander zal in de komende tijd duidelijk worden.

Verschillen in Europa

Op het punt van verlof voor moeder en vader zijn in Europa grote verschillen. In 2010 heeft het Europees Parlement gepoogd hier Europese wetgeving voor te maken. Dit is toen niet gelukt. In Spanje krijgt een vader 4 weken betaald verlof als zijn kind geboren is, in Slovenië zelfs 90 dagen. Nieuwsgierig naar hoe het in andere landen geregeld is? Kijk op deze link voor andere landen en de regelgeving over betaald vaderschapsverlof.