Payrollplaats

Op eigen contract of op payroll contract

Payrollplaats

Op eigen contract of op een payroll contract? Dat is een veel gestelde vraag door ondernemers. Wat is wijsheid? Wat zijn je verplichtingen en wat zijn de risico’s?

 

Op de eigen loonlijst

Veel ondernemers nemen hun personeel zelf op contract. Het bedrijf is dan de werkgever en aansprakelijk voor de wettelijke afdrachten van de premies, het opbouwen van diverse reserveringen én is aansprakelijk bij ziekte. Wanneer een medewerker ziek is dient het bedrijf zelf de wet verbetering Poortwachter uit te voeren en tot einde ziekte of tot 2 jaar ziekte bezig te zijn met re-integratie en verslaglegging. De salarisadministratie wordt (doorgaans) door een administratiekantoor of de boekhouder gedaan.

 

Voordelen medewerker van contract bij bedrijf

Er zijn een aantal voordelen voor de medewerker wanneer hij op de loonlijst komt bij het bedrijf waar hij werkt. De belangrijkste reden is dat hij al na 2 jaar een arbeidsovereenkomst moet krijgen voor onbepaalde tijd (OT). Dat OT contract is belangrijk wanneer hij een huis wil kopen. Zonder OT contract en intentieverklaring zijn hypotheekverstrekkers nog steeds huiverig om een hypotheek af te geven. Tevens is een OT ook daadwerkelijk een contract voor onbepaalde tijd. Wanneer het bedrijf de medewerker wil ontslaan is doorgaans een kantonrechter nodig om het ontslag te fiatteren. Tot slot: de meeste bedrijven in Nederland vallen onder een CAO. Dat is een voordeel voor de medewerker, want zijn arbeidsvoorwaarden (o.a. loonschalen, pensioen, opleiding en toeslagen) zijn dan geregeld en de vakbond waakt over de naleving er van.

 

Op een payroll contract

Nederlandse werknemers flexibiliseren steeds meer. Deels uit eigen keuze, maar grotendeels doordat ondernemers kiezen voor flexibiliteit. Die flexibiliteit kan verkregen worden door de medewerkers via payrolling te laten verlonen. De payrollonderneming is de juridisch werkgever en leent de medewerker uit aan het bedrijf. De payrollonderneming is verantwoordelijk voor de reserveringen, de afdrachten en de uitvoering van alle arbeidsrechtelijke regelingen waaronder ziekte en de daarbij behorende wet verbetering Poortwachter. Het bedrijf betaalt alleen de gewerkte uren, de medewerker is in dienst bij de payrollonderneming. Wanneer er bij het inlenende bedrijf een CAO van toepassing is wordt de medewerker ook bij het payrollbedrijf betaald conform die CAO en is de beloning gelijk als bij een contract bij het bedrijf. In de CAO van de payrollonderneming zijn de overige arbeidsvoorwaarden geregeld, te denken valt aan pensioen en vrije dagen.

 

Voordelen medewerker van contract via payroll

Aan een contract bij een payrollonderneming zitten ook voordelen voor een medewerker. Hij is flexibel en kan opzeggen wanneer hij wil. Hij bouwt pensioen op, waarbij dat bij bedrijven die geen CAO hebben meestal niet zo is. De medewerker wordt doorgaans na afloop van iedere gewerkte week al uitbetaald en inmiddels willen hypotheekverstrekkers ook hypotheken verstrekken onder voorwaarden aan flexwerkers. Medewerkers die bij een payrollonderneming in dienst zijn bouwen een potje op voor scholing en kunnen ook aanspraak maken op de transitievergoeding als ze langer dan 2 jaar gewerkt hebben en het contract niet verlengd wordt door het bedrijf of de payrollonderneming.

 

ZZP en uitzendbureau

Naast de twee hierboven beschreven vormen van werk zijn er ook nog werken als ZZP’er en werken via een uitzendbureau. Een ZZP’er heeft zijn eigen onderneming en factureert uw bedrijf voor bewezen diensten. Werken via een uitzendbureau is hetzelfde als via een payrollonderneming, want beide ondernemingen vallen onder dezelfde CAO en wetgeving. Het verschil tussen deze twee vormen van inlenen van medewerkers is de werving en selectie van personeel. Bij een uitzendbureau doen zij dat voor u, bij een payrollonderneming doet u dat zelf.

 

Tot slot over payroll…

Er staat veel informatie op deze pagina. Wilt u de uitgebreide informatie of advies neem dan contact met ons op.