Payrollplaats header afbeelding
Nieuws

Hoe gaat u om met begeleiding van uw flexwerkers

Scholing of ziekte? Hoe gaat u om met begeleiding van uw flexwerkers

U heeft uw eerste matches gemaakt en uw flexwerkers werken naar wederzijdse tevredenheid bij uw inleners. De telefoon gaat en een flexwerker meldt zich ziek of wil een scholing gaan doen. Wat nu?

Denk goed na hoe u omgaat met de begeleiding van uw flexwerkers.

Met uitzendbeding

In de ABU en NBBU cao kunt u er voor kiezen om flexwerkers met of zonder uitzendbeding uit te zenden. De meeste uitzendbureaus kiezen ervoor om met uitzendbeding flexwerkers te verlonen. Dit betekent dat als de inlener wil stoppen met de inleen in fase A (ABU cao) of fase I en II (NBBU cao), de opdracht per direct eindigt: de uitzendovereenkomst stopt. Wel geldt er een aanzegtermijn. Hoe langer een flexwerker werkt hoe langer deze aanzegtermijn is. Het recht op loon vervalt als de uitzendovereenkomst stopt en de flexwerker kan een WW-uitkering krijgen bij het UWV.

Wanneer de flexwerker ziek is, stopt (van rechtswege) de uitzendovereenkomst en kan de flexwerker een Ziektewet-uitkering krijgen bij het UWV. De Ziektewet-uitkering gaat in vanaf dag drie van de ziekte. Het geld komt via het UWV als door hen het recht op een uitkering wordt vastgesteld. Bij een arbeidscontract met uitzendbeding heeft de flexwerker twee ‘eigen risico dagen’, waarvoor geldt dat hij geen inkomsten heeft. Hij of zij krijgt een wachtdagcompensatie in het loon als hij of zij gewerkte uren heeft bij het uitzendbureau. Als de zieke flexwerker weer beter is kan er (doorgaans) bij de inlener verder gewerkt worden en krijgt de medewerker weer een nieuw dienstverband bij het uitzendbureau.

Zonder uitzendbeding

Zonder uitzendbeding betekent dat aan de flexwerker, met inachtneming van de aanzegtermijn, geen loon meer wordt betaald als de inlener wil stoppen met de inleen in fase A (ABU cao) of fase I en II (NBBU cao). Het verschil met uitzenden met uitzendbeding is: een zieke flexwerker moet doorbetaald worden tot het einde van zijn lopende uitzendovereenkomst. Bij een arbeidscontract zonder uitzendbeding heeft de flexwerker één wachtdag in geval van ziekte. Die Ziektewet-uitkering betaalt u als uitzendbureau (of uw franchisegever/ backoffice partner). U betaalt deze uitkering vanaf dag twee van de ziekte tot aan het einde van het contract of tot de flexwerker weer beter is. U kunt er ook voor kiezen dat het UWV de ziektegelden uitkeert en de Wet Poortwachter uitvoert. U betaalt dan een premie aan het UWV.

Hierboven is de situatie weergegeven dat bij einde dienstverband met een arbeidscontract (met en zonder uitzendbeding) u als onderneming terugvalt op het UWV. In dit geval bent u geen eigenrisicodrager. U heeft ook de keuze om eigenrisicodrager te zijn. Dit houdt in dat de zieke medewerker na einde dienstverband uw eigen risico is, waarbij u zorg moet dragen voor doorbetaling van het loon gedurende de gehele ziekte periode. Dit eigen risico deel is ook weer her te verzekeren. Om hier een goede keuze in te kunnen maken is het belangrijk om de premies van het UWV en de mogelijke verzekeraars te vergelijken en te bepalen of u de tijd en middelen hebt.

Als u eigenrisicodrager bent betekent dit dat u de Wet Poortwachter moet uitvoeren en de zieke flexwerker moet re-integreren naar werk. U hoeft in het loon geen wachtdagcompensatie te geven, maar het is wel verstandig om een reservering aan te leggen voor de ziektegelden die u betaalt en de andere kosten die u maakt bij de re-integratie. Doorgaans is het ook hier zo dat de flexwerker terug kan naar de inlener waar hij of zij werkzaam was.

Scholing en transitievergoeding

In de ABU en de NBBU cao is een paragraaf opgenomen om scholing bij flexwerkers te bevorderen. Als uitzendbureau bent u verplicht om een percentage van de omzet af te dragen aan de SFU. Dat is een stichting die de gelden beheert en via STOOF scholingsvouchers uitgeeft die u kunt reserveren voor scholing van uw flexwerkers. Bespreek (wanneer nodig) met uw franchisegever of backoffice partner hoe u dit gaat inzetten voor uw flexwerkers.

De voordelen van scholing zijn divers, want medewerkers zijn het kapitaal van uw bedrijf. Het is daarom van belang hen te laten ontwikkelen. Vaak bindt u de uitzendkracht ook langer aan uw uitzendbureau, want u heeft in hem geïnvesteerd. Tevens geeft u een commercieel signaal af bij uw inleners. U investeert in kennis en vaardigheden waar uw inlener hoogstwaarschijnlijk profijt van heeft.

In het verlengde hiervan ligt de transitievergoeding. De transitievergoeding is voor alle werkgevers verplicht om uit te keren als een medewerker, die langer dan twee kalenderjaren in dienst is geweest, gedwongen wordt om het bedrijf te verlaten. Ook uitzendbureaus moeten een transitievergoeding uitkeren na twee kalenderjaren als de flexwerker hier aanspraak op doet binnen vier weken na afloop van het contract.

De transitievergoeding is bedoeld om een werkzoekende bij- of om te scholen, zodat de werkzoekende meer kans heeft op een nieuwe baan. Als uitzendbureau bent u verplicht om deze vergoeding uit te keren. Het is dus raadzaam hier een reservering voor te maken of in uw algemene voorwaarden op te nemen dat u deze transitievergoeding, wanneer van toepassing, factureert aan de (laatste) inlener. Wilt u meer weten over de begeleiding van uw flexwerkers? Neem dan gerust contact met ons op.

Download gratis ons whitepaper: In 6 stappen naar uw eigen uitzendbureau

Heb je een supportvraag ?

Bel 085 - 130 52 35

WhatsApp 06 - 38 03 49 63

of ga naar het contactformulier

Contact via WhatsApp