Payrollplaats

Krijgt een payrollbedrijf ook loonkostensubsidie?

Payrolling kantoor

Krijgt een payrollbedrijf ook loonkostensubsidie? Die vraag wordt ons regelmatig gesteld door onze klanten. In deze blog leggen wij één en ander uit.

Het antwoord op de vraag is eenvoudig: JA. Maar er is wel een maar.

Wie valt onder de regeling?

Er zijn diverse regelingen vanuit de lokale en landelijke overheid van subsidies op loonkosten. Werknemers die onder de hieronder genoemde doelgroepen worden gerekend zijn opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV. De meest voorkomende regelingen die via het UWV gaan zijn:

  • werkgevers die werknemers met een arbeidshandicap (WAJONG) een nieuwe baan aanbieden kunnen tot het vierde dienstjaar een loonkostensubsidie krijgen tot maximaal €6.000 per jaar.
  • werkgevers die oudere werknemers (ouder dan 56 jaar) een nieuwe baan aanbieden kunnen ook tot het vierde dienstjaar een loonkostensubsidie krijgen tot maximaal €6.000 per jaar.
  • werkgevers die werknemers een nieuwe baan aanbieden die onder de banenafspraak vallen kunnen tot maximaal €2.000 per jaar subsidie krijgen. Onder de banenafspraak vallen de volgende doelgroepen: werknemers die onder de participatiewet vallen en die niet voor 100% kunnen werken, werknemers met een WSW indicatie of een WIW of ID baan en ook nog diverse groepen schoolverlaters.

Een andere categorie waarvoor de werkgever loonkostensubsidie kan krijgen is via de plaatselijke gemeente. Vaak werken enkele gemeenten samen in een stichting die inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt helpen re-integreren naar werk. Dit zijn vaak erg specifieke regelingen. De werknemer is er doorgaans van op de hoogte dat zijn gemeente subsidie verstrekt aan de nieuwe werkgever. Veelal neemt de gemeente contact op met de nieuwe werkgever om hem te informeren over het verkrijgen van de subsidie.

Hoe krijgt u de subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregelingen die via het UWV lopen is een doelgroepverklaring nodig. Zonder doelgroepverklaring is er geen subsidie mogelijk! Die verklaring kan de werknemer zelf opvragen in zijn omgeving binnen de UWV portal. Zodra de werknemer die verklaring heeft dient die verklaring aan de werkgever overgedragen te worden. Die kan dan bij zijn loonaangifte aangeven dat er een subsidieregeling van toepassing is.

In maart van ieder jaar krijgt de werkgever via de Belastingdienst een overzicht met de te verkrijgen subsidie bedragen op de bij hem werkende medewerkers. De daadwerkelijke bedragen krijgt de werkgever in juni bijgeschreven op zijn bankrekening.

Meer informatie

In het kort hebben we de beschikbare regelingen op een rij gezet. Het is zeer belangrijk dat u uw nieuwe werknemer vraagt of hij ook in aanmerking komt voor een subsidie regeling via het UWV of de gemeente waarin hij woont. Doorgaans is de betreffende werknemer op de hoogte van deze regelingen.

Wilt u meer informatie over deze regelingen en hoe wij deze subsidiebedragen aan u uitkeren als klant van Payrollplaats? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder met deze materie.

Is uw vraag niet beantwoord?
Metske Kloppenburg
Contactformulier