Payrollplaats

Zelfde sectorpremies voor alle personeelsbemiddelaars

Payrollplaats

Sectorpremies voor bedrijven die personeel bemiddelen worden voor alle bemiddelaars gelijk als het aan demissionair minister Asscher ligt.

 

Wat is het plan?

Alle bedrijven die personeel bemiddelen (detacheerders, uitzendbureaus en payrollbedrijven) moeten vanaf 2019 sectorpremies afdragen vanuit de sector uitzendbureau’s. Nieuwkomers op de bemiddelingsmarkt moeten vanaf heden al standaard die sectorpremies hanteren.

 

Wat zijn sectorpremies?

Iedere werkgever is in een sector ingedeeld. Het ministerie stelt vast aan de hand van resultaten uit het verleden hoeveel die sector moet bijdrage aan o.a. de pot van waaruit de WW- uitkeringen betaald worden door de overheid. Is de uitstroom van werknemers in de WW laag in een sector, dan hoef je als werkgever niet veel af te dragen aan sectorpremie. Is die hoog, zoals in de uitzendbranche, dan betaal je meer en zijn de loonkosten hoger.

 

Waarom is er ophef?

De afgelopen jaren pasten steeds meer bemiddelingspartijen ‘sectorverloning’ toe. Dit betekent dat als je minimaal 51% van het personeelsbestand conform een bepaalde sector verloont, je in je kostprijs voor iedereen de voor die sector geldende premies mag toepassen.

Voorbeeld: je bemiddeld > 51% bij baggerbedrijven? Dan mag je ook de zeer lage sectorpremies van die sector (0,06%) voor al je andere bemiddelde personeel toepassen. Bemiddel je in diverse sectoren en ben je minder gespecialiseerd? Dan val je onder de sectorpremie van de uitzendbureaus en die is op dit moment 5,25%.

De sectorverloning is tot 50% gestegen in 2016 binnen de personeelsbemiddelingsbranche. Veel bureaus passen sectorverloning toe, terwijl ze in diverse branches bemiddelden. Zo hebben ze een financieel en concurrentievoordeel. Door deze maatregel hoopt de minister op, onder andere, meer inkomsten voor de staatskas. Gevolg is dat gespecialiseerde bemiddelingspartijen met een lage sectorpremie flink omhoog kunnen gaan in de loonkosten. Dat is iets wat deze ‘specialisten’ niet prettig vinden, vandaar de ophef…

 

Wat vindt Payrollplaats hier van?

Wij vinden het een goede zaak dat er een meer gelijk speelveld komt met grotendeels dezelfde kostprijsopbouw voor alle partijen. Concurreren doe je dan niet meer op prijs, maar op kwaliteit van dienstverlening.

Voor (klanten van) Payrollplaats veranderd er bijna niets, want wij bemiddelen in meer dan 30 branches en zijn niet ‘gespecialiseerd’. Wel vinden wij het niet fair dat nieuwkomers nu al dezelfde premieafdrachten moeten doen als wij en dat huidige sectorverloners nog 1,5 jaar krijgen om zich aan te passen.

 

Nu we het er toch over hebben…

Wij willen de minister vragen om de vakbonden te dwingen om in iedere af te sluiten cao een pagina op te nemen met daarop welke regelingen er onder de inlenersbeloning vallen? Dan is concurreren op arbeidsvoorwaarden waarschijnlijk ook verleden tijd en wordt de flexwerker niet benadeeld. Iets waar een PvdA minister alleen maar voor kan zijn…

 

Wilt u meer informatie over sectorpremies of payrolling? Neemt u dan contact met ons op!