Payrollplaats

Payrollplaats zegt NEE tegen discriminatie

Payrollplaats

Payrollplaats is tegen discriminatie en voor een diverse arbeidsmarkt. Om aan die stelling handen en voeten aan te geven hebben wij een antidiscriminatie beleid opgesteld.

 

Anti discriminatie beleid

Op velerlei vlakken wordt er gediscrimineerd in onze samenleving. Helaas maken velen van ons zich daar regelmatig, vaak onbewust, schuldig aan. Discriminatie komt ook voor in de arbeidsbemiddeling, zo toonde het televisieprogramma Radar begin 2018 wederom aan. Om stelling te nemen tegen discriminatie heeft Payrollplaats een beleid opgesteld dat in lijn ligt met het door de ABU gevoerde beleid rondom dit thema.

Dit antidiscriminatiebeleid moet er toe leiden dat het onbewuste discrimineren verminderd doordat er bewustwording rondom dit thema komt. Op deze manier wil Payrollplaats bijdragen aan een arbeidsmarkt die divers is en die niemand uitsluit van deelname.

 

Backoffice uitzendbureaus

In het beleid dat is geformuleerd is er naast onze interne medewerkers ook aandacht voor onze samenwerkingspartners: de uitzendbureaus waar wij de backoffice voor uitvoeren. Wij verlangen van die uitzendbureaus een beleid dat in lijn ligt met het onze en dat zij actief zijn met het vergroten van de bewustwording rondom dit thema bij de intercedenten en net als wij zeggen: nee tegen discriminatie en ja tegen een diverse arbeidsmarkt. Zo kunnen we allen bijdragen aan het werkgeluk van velen.

 

Wilt u ons beleid nalezen? We hebben het gepubliceerd op onze formulierenpagina. Op deze pagina hebben wij diverse documenten gepubliceerd over onze payroll dienstverlening. Wilt u ons feedback geven op ons beleid? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.