Payrollplaats

Wijziging zorgverlof per 1 juli

Payrollplaats

Op 1 juli gaan er een aantal zaken veranderen in de arbeidswetgeving. Reden hiervoor is de Wet Werk en Zekerheid. De meest in het oog springende wijziging is de invoering van de transitievergoeding die opeisbaar wordt door werknemers. Ook in de regeling van het zorgverlof veranderd er iets. Daarover praten we u bij.

De wijziging

Voorheen mocht er alleen voor 1e graads familie zorgverlof opgenomen worden. Dit is verruimd naar 2e graads familieleden, huisgenoten waar je mee samenwoont en ook personen met wie je een sociale relatie hebt en die afhankelijk zijn van hulp. Dit kan in de praktijk dus een vriend of buurman zijn. U mag de aanvraag tot zorgverlof alleen afwijzen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Kortdurend

Bij kortdurend zorgverlof is er sprake van maximaal 2x de wekelijkse arbeidsduur. Stel uw medewerker werkt gemiddeld 20 uur per week, dan kan hij 40 uur kortdurend verlof krijgen per jaar. De werknemer krijgt 70% van zijn loon doorbetaald op de dagen die hij opneemt als kortdurend zorgverlof. Dit verlof mag hij verspreid over het jaar opnemen.

Langdurend

Langdurig zorgverlof kan aangevraagd worden als er sprake is van langdurige ziekte. Er kan 6x de wekelijkse arbeidsduur opgevraagd worden. Wanneer uw medewerker 32 uur werkt dan is de maximale verlofperiode 192 uur. Dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. Als werkgever bent u niet verplicht om loon door te betalen, de werknemer bouwt wel vakantiedagen op.

 

Wilt u meer informatie over deze en andere wijzigingen? Neem dan contact met ons op.