Payrollplaats

Wet Werk en Zekerheid half jaar uitgesteld

Payrollplaats

Minister Asscher stelt de eerste maatregelen van de Wet Werk en Zekerheid met een half jaar uit tot 1 januari 2015. Het eigenlijke plan was om ze in te laten gaan op 1 juli 2014. Asscher erkent dat er op zo’n korte termijn niet genoeg tijd is om alle werkgevers goed te informeren over de wijzigingen.

Aanzeg termijn

De Wet Werk en Zekerheid bepaalt dat werkgevers bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer een aanzeg plicht hebben. Dit houdt in dat werkgevers uiterlijk een maand van tevoren aan tijdelijke krachten moeten laten weten of, en onder welke voorwaarden het contract zal worden verlengd. Als de werkgever te laat is met aanzeggen, dan moet hij of zij een vergoeding aan de medewerker betalen. Deze vergoeding komt overeen met het loon dat de medewerker verdient in de periode dat de werkgever te laat is met aanzeggen.

Proeftijd

Er mag geen proeftijd meer worden opgenomen in tijdelijke arbeidscontracten die korter dan 6 maanden duren.

Geen werk, geen loon

Op dit moment kan er voor maximaal 6 maanden een contract worden uitgegeven tegen het principe ‘geen werk, geen loon’. Maar bij cao kan daar onbeperkt van worden afgeweken. De Wet Werk en Zekerheid legt dit onbeperkte afwijken aan banden. Voortaan mogen dergelijke contracten in alle gevallen maximaal 6 maanden duren.

Concurrentiebeding

De Wet Werk en Zekerheid stelt dat er voortaan geen concurrentiebeding mag worden opgenomen in tijdelijke contracten. Dit betekent dat een werknemer na een dienstverband met tijdelijke contracten voor een concurrent mag werken. Uitzondering op deze regel is mogelijk bij goed onderbouwde en zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Reactie Payrollplaats

Franck Antonides, eigenaar van Payrollplaats, reageert positief op het uitstellen van deze onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid: “Deze maatregelen zorgen voor nogal wat onrust op de arbeidsmarkt en hebben ingrijpende gevolgen voor de dagelijkse praktijk van werkgevers. Minister Asscher wil met deze maatregelen medewerkers sneller helpen aan een vast arbeidsovereenkomst en dat is een nobel streven, maar geen reële werkelijkheid. Naar payroll zoals Payrollplaats dit aanbiedt, zal steeds meer vraag komen. Ondernemers zien door de bomen het bos niet meer en zullen via Payrollplaats hun medewerkers gaan verlonen zodat zij kunnen blijven ondernemen zonder zorgen.”

Bent u benieuwd naar de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor uw bedrijf? Bel ons dan via 050-210 1008.