Payrollplaats

Werkgevers vrezen nieuwe ontslagvergoeding flexwerkers

Payrollplaats

Bedrijven met veel seizoenswerkers en uitzendbedrijven maken zich zorgen over de nieuwe ontslagvergoeding die op 1 juli van kracht wordt. Door de nieuwe regels moeten werkgevers medewerkers met een tijdelijk dienstverband veel eerder zo’n vergoeding gaan betalen.

De zorgen zijn bij minister Asscher van Sociale Zaken geuit door MKB-Nederland, branchevereniging voor uitzenders ABU, de Recron en Koninklijke Horeca Nederland. Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland heeft het in het Financieel Dagblad over een ‘weeffout’ in de Wet Werk en Zekerheid. ABU-directeur Jurriën Koops zegt in het FD dat de ‘omissie in de wet’ er toe leidt dat er een risicogroep ontstaat waar uitzenders hun handen niet aan durven te branden.

Seizoenwerkers

Ook in de Tweede Kamer bestaat ongerustheid. Volgens VVD-Kamerlid Anne Mulder is er sprake van een ‘onbedoeld effect’ van de wet (Wet Werk en Zekerheid, red.) en moet er een oplossing komen. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vreest dat seizoenswerkers de dupe worden van de nieuwe regels. En Pieter Heerma (CDA): ‘Het kan toch niet de bedoeling zijn dat als gevolg hiervan heel veel seizoenwerkers in de land- en tuinbouw en horeca straks hun baan verliezen. Dan eindigt de suggestie van een vast contract in de realiteit van een zeker ontslag.’

Onderbrekingsperiode

De kritiek op de nieuwe ontslagvergoeding spitst zich toe op de onderbrekingsperiode tussen twee contracten en de terugwerkende kracht die gehanteerd wordt, waarbij er sprake van kan zijn dat meerdere tijdelijke contracten uit het verleden meetellen in de berekening van de vergoeding.

Tot dusver hielden ondernemers een periode van drie maanden aan tussen twee contracten. Daardoor was volgens de huidige regels geen sprake van een vast dienstverband en hoefde er dus ook geen ontslagvergoeding betaald te worden. Maar volgens het nieuwe regime is er een onderbreking van zes maanden nodig.

Transitievergoeding

De Tweede Kamer debatteert woensdag 18 februari met Asscher over de nieuwe ontslagvergoeding, die straks transitievergoeding heet. Volgens de minister is de nieuwe regeling ‘juist ook bedoeld om de grote verschillen tussen vaste en flexibele werknemers te verkleinen.’ Hij wijst erop dat de maatregel met vakbonden en werkgevers is afgesproken in het sociaal akkoord.

‘Als tijdelijke contracten van voor 1 juli 2015 niet zouden meetellen, duurt het verschil tussen vast en flex voort’, zegt de minister in een reactie. ‘Een flexwerker zou dan geen recht hebben op een transitievergoeding, waar een vaste werknemer dat recht wel heeft.’

 

Bron: flexmarkt.nl