Payrollplaats

Werkgever wil soepele arbeidsvoorwaarden

Payrollplaats

 

Driekwart van de werkgevers wil een versoepeling van het ontslagrecht en twee derde wil meer ruimte om zelf een beleid over de arbeidsvoorwaarden te kunnen voeren. Dat staat in het rapport Vraag naar Arbeid van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat onlangs is aangeboden aan voorzitter Bernard Wientjes van de werkgeversvereniging VNO-NCW.

Werkgevers hebben in de loop van de jaren al meer flexibiliteit ingebouwd in hun personeelsbestand. In 2009 had 13 procent van de werknemers een kort- of langdurend tijdelijk contract.

Tijdelijk contract

Werknemers met een tijdelijk contract van meer dan een jaar worden vaker dan vroeger vervangen, als ze de organisatie verlaten. In de periode van 1994 tot en met 1996 gebeurde dat nog niet met de helft van die werknemers, maar in 2008 was dat gestegen tot bij 80 procent.

Werkgevers lijken langdurige tijdelijke contracten steeds vaker in te zetten voor vast werk. Zo zorgen ze voor flexibiliteit in hun personeelsbestand, zoals ze dat bijvoorbeeld ook doen door het inzetten van uitzendkrachten en zelfstandigen zonder personeel”,” aldus de onderzoekers.

Prestatie

Ook gingen werkgevers meer over tot het belonen van individuele prestaties. Tussen 2001 en 2007 groeide het aantal werkgevers dat individuele prestatiebeloning toepast, van 30 naar 37 procent, maar de stijging stokte bij de kredietcrisis van 2008.

Overheid en sociale partners vinden het belangrijk dat werknemers scholing krijgen, maar de werkgevers zijn daar in de afgelopen tien jaar niet merkbaar meer aan gaan doen. “”Nog steeds laat 20 tot 30 procent van de werkgevers geen enkel personeelslid in een bepaald jaar scholing volgen”,” aldus het rapport.

Doorwerken

In 2009 vond 55 procent van de werkgevers het wenselijk voor hun eigen organisatie als werknemers na hun 60e doorwerken, onder meer omdat ze tekorten aan personeel vrezen in de toekomst. Vrijwel alle werkgevers vinden dat 55-plussers minstens zo goed presteren als jongere collega”s.

Ook zegt meer dan 80 procent van de werkgevers dat de loonkosten van 55-plussers niet hoger zijn dan hun productiviteit rechtvaardigt. Slechts 15 procent van de werkgevers ziet het voor de eigen organisatie zitten als de mensen doorwerken na hun 65e.

Bron: ANP