Payrollplaats

Wat Nou Wajong

Payrollplaats

Een blog over Wajong en payroll. Steeds vaker krijgen wij de vraag van klanten of wij een Wajonger kunnen payrollen.

 

Hoe zit het nog maar weer?

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Met deze wet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan; ofwel participeren. Eén van die doelgroepen is: Wajongeren. Zij hebben doorgaans een uitkering van het UWV in verband met die ziekte of handicap én zijn vaak in staat ‘gewoon’ te werken. Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: loondispensatie. De voorwaarden voor deze regeling zijn na te lezen op de UWV website.

 

Ervaring met Wajong

Tot een paar jaar terug waren we weinig tot niet eerder met een werkende Wajongere in aanraking gekomen. Eén situatie kunnen we ons echter goed herinneren. We kunnen het ons goed herinneren omdat toen de sollicitant aangenomen werd, we zeer lang met de opdrachtgever moesten overleggen of de sollicitant überhaupt wel aan het werk kon bij die opdrachtgever.

De sollicitant was over gekwalificeerd qua opleidingen, maar was fysiek zwaar gehandicapt. De opdrachtgever had allerlei (gegronde) praktische bezwaren. Onder andere door zijn verminderde mobiliteit kon hij minder snel het pand verlaten in geval van nood. Echter doordat hij gewend was aan zijn handicap had hij zelf bij alle praktische bezwaren een oplossing! Na de verplichte inleenperiode van de opdrachtgever bij het uitzendbureau, is hij direct in dienst genomen: hij is van grote waarde op meerdere vlakken!

 

Payrollplaats en Wajong

Bij Payrollplaats geloven we in talenten die we hebben gekregen! We vinden het belangrijk dat gemotiveerde mensen, met een achterstand op de arbeidsmarkt door een ziekte of handicap, een kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Dat betekent dat we accepteren dat het soms niet maximaal gaat. We proberen als werkgever de mens centraal te zetten met al zijn talenten en mogelijkheden! Om die reden hebben wij collega’s bij Payrollplaats werken met een Wajong achtergrond. Juist omdat zij erg veel talent hebben en ons iedere dag weer laten inzien dat ieder mens uniek en waardevol is! #WatNouWajong!