Payrollplaats

Verzuimbegeleiding volgens de Wet verbetering poortwachter: Hoe Payrollplaats jouw partner kan zijn!

Verzuimbegeleiding Wet verbetering poortwachter

In het huidige arbeidslandschap is het essentieel om goed op de hoogte te zijn van de verplichtingen omtrent verzuimbegeleiding. Met name in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is ingevoerd met als doel zieke werknemers zo spoedig mogelijk terug te laten keren naar het werk. Waarbij werkgevers en werknemers samen met de arbodienst of bedrijfsarts zich inspannen voor de re-integratie van de betreffende werknemer.

Wat houdt de Wet verbetering poortwachter precies in? Het is belangrijk om te weten dat werkgevers en werknemers vanaf de eerste ziektedag verplicht zijn om samen te werken aan de re-integratie van de zieke werknemer. Dit betekent dat je al in de eerste week van de ziekmelding actie moet ondernemen. Je moet een re-integratieplan opstellen waarin je duidelijk beschrijft welke stappen je neemt om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Bij Payrollplaats begrijpen we dat verzuimbegeleiding een complex proces kan zijn. Daarom bieden wij ondersteuning die aansluit bij de vereisten van de Wet verbetering poortwachter. Als je ervoor kiest om met ons samen te werken, profiteer je van:

–  Deskundige begeleiding: We bieden ondersteuning bij het opstellen van een re-integratieplan en het vervullen van alle verplichtingen volgens de wet.
–  Administratieve ontlasting: Wij helpen je met het bijhouden van de benodigde documenten en het voldoen aan de wettelijke eisen, zodat jij je kunt blijven focussen op je core business.
–  Kostenbesparing: Door onze efficiënte aanpak voorkomen we onnodige kosten die kunnen ontstaan door verzuim en eventuele sancties van het UWV.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat werkgevers bij ziekte twee jaar lang 70% van het laatste loon moeten doorbetalen. Dit kan een aanzienlijke financiële last zijn. Bij Payrollplaats helpen we je om deze kosten te beheersen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Bovendien, in het kader van de Arbowet, helpen wij werkgevers bij het afsluiten van een contract met een arbodienst, wat verplicht is volgens de wet. Door onze samenwerking zorgen we ervoor dat jouw bedrijf voldoet aan alle vereisten voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Meer weten over hoe Payrollplaats jouw partner kan zijn in verzuimbegeleiding en payroll? Neem vandaag nog contact met ons op!