Payrollplaats

Veranderingen in payroll land?

Payrollplaats

Waarschijnlijk staan er een aantal veranderingen op stapel in payroll en uitzendland. Minister Asscher is een wetsvoorstel aan het maken. Hoe en wat is momenteel niet duidelijk en het is ook nog niet duidelijk of er wel draagvlak in de politiek voor is…

Waarom dan een bericht op onze website? Omdat we u als Payrollplaats graag op de hoogte houden en er op internet verhalen de ronde gaan. Minister Asscher vindt dat medewerkers die via payrollbedrijven werken, achtergesteld zijn ten opzichte van medewerkers in vaste dienst. Als middelgroot payrollbedrijf wijst de dagelijkse praktijk uit dat het anders is dan minister Asscher veronderstelt.
Wat is de praktijk? Vanaf de eerste werkdag past Payrollplaats de beloning toe van de opdrachtgever zoals verplicht is conform de ABU CAO. Dit betekent dat collega’s op de werkvloer hetzelfde salarishuis hebben, volgens dezelfde toeslagen werken, dezelfde periodiek methodiek kennen en dezelfde onkostenvergoedingen krijgen om maar enkele voorbeelden te noemen. Tevens is het zo dat wij pensioen reserveren bij STIPP voor onze medewerkers en wij voor onze medewerkers afdrachten doen voor scholing en opleiding aan de SFU.
Wij zien eventuele veranderingen met vertrouwen tegemoet. Wij blijven onze dienstverlening uitvoeren conform alle wetgeving en blijven onverminderd optimistisch over het nut en de noodzaak van payrolling voor de BV Nederland.