Payrollplaats

Urenregistratie via internet

Payrollplaats

Maakt u al gebruik van de mogelijkheid om uw uren online aan ons door te geven? Lees hier meer over ons online urenregistratiesysteem.

Graag willen wij u informeren over onze extra service om de uren online aan ons door te geven. Met ons nieuwe urenregistratie systeem kunnen u en uw medewerkers via internet de gewerkte uren invullen en accorderen. Omdat alles in één systeem wordt geplaatst (urendeclaraties, facturen, werknemers, projecten etc.) is dit overzichtelijk en zal dit u tijd besparen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de uren aan ons door te geven. U kunt uw eigen scenario kiezen.

U kunt hierbij denken aan:

1. Uw medewerker vult de uren in en u accordeert deze.
2. U vult de gewerkte uren van uw medewerker(s) in, uw medewerker accordeert deze uren.
3. U vult de gewerkte uren van uw medewerker(s) in en accordeert deze vervolgens zelf.
4. Uw medewerker vult de uren in en accordeert deze zelf.

Nadat de uren zijn geaccordeerd, kunnen wij deze ophalen en vervolgens verwerken zodat uw medewerker tijdig het salaris ontvangt. De factuur blijft u per email ontvangen en wordt tevens in het online uren systeem geplaatst. Zo heeft u op ieder moment een duidelijk overzicht van de gewerkte uren en de daarbij horende facturen. Voor de medewerker wordt de salarisspecificatie in een eigen omgeving toegevoegd.

Voordelen urenregistratie:

Tijdbesparend: U kunt alle declaraties met één druk op de knop goedkeuren.

Direct inzicht: Via een statusoverzichten heeft u op ieder moment een compleet overzicht op het urenverwerkingsproces. Zo staan alle gegeven zoals, medewerkers, kosten, facturen, afdelingen en projecten overzichtelijk voor u weergegeven.

Minder kans op fouten:
Het urenregistratiesysteem is rechtstreeks gekoppeld met onze back office. De kans op eventuele fouten wordt hiermee aanzienlijk verminderd.

Altijd en overal beschikbaar:
Via internet is het urenregistratie systeem van Payrollplaats altijd en overal bereikbaar.

Interesse?

Wilt u gebruik maken van onze online urenregistratie systeem? Wij richten dit graag voor u in!