Payrollplaats

Uitzendkrachten krijgen dezelfde beloning als vaste medewerkers

Payrollplaats

Uitzendkrachten die volgens de ABU-CAO werken, krijgen vanaf 30 maart hetzelfde loon als mensen in vaste dienst van het bedrijf waar zij aan het werk gaan (Inlenersbeloning).

Dit is een direct gevolg van een afspraak uit de CAO voor Uitzendkrachten die de ABU en de vakbonden FNV, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV vorig jaar hebben gemaakt. De ABU-CAO is onlangs algemeen verbindend verklaard, wat betekent dat gelijk loon breed in de branche als uitgangspunt voor de beloning van uitzendkrachten gaat gelden. Het principe is “Gelijk werk, gelijk loon”.

Inlenersbeloning vanaf de eerste dag

De zogeheten ‘inlenersbeloning’ vanaf de eerste dag was een van de belangrijke afspraken bij de aanpassing van de CAO voor Uitzendkrachten die de ABU en de bonden overeenkwamen. Uitzendkrachten die onder de inlenersbeloning vallen, hebben vanaf de eerste dag (in plaats van na de 26e week) dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf.

In de praktijk blijkt dat de inlenersbeloning vaak onjuist wordt toegepast, wat uitzendbureaus en payroll bedrijven op hoge naheffingen kan komen te staan. Het is daarom belangrijk voor uitzendondernemers om zich beter te verdiepen in de cao van de inlener.

De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:

het brutoloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld, atv/adv, toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren, initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald, onkostenvergoedingen en periodieken.

Apart loongebouw

Voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft een apart loongebouw van toepassing. Dit loongebouw geldt onder andere voor diegenen die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en voor mensen die via de uitzendbranche van-werk-naar-werk worden begeleid. Daarmee worden de opstap- en transitiefunctie van de uitzendbranche voor de arbeidsmarkt optimaal ondersteund. Ook geldt een apart loongebouw voor uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C).

Flexibiliteit en zekerheid

ABU-directeur Jurriën Koops is blij met de invoering van de inlenersbeloning: “Hiermee maken sociale partners een nieuwe stap in het creëren van een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid. Uitzendwerk is een goed georganiseerde vorm van flexibiliteit en daarbij past de introductie van de inlenersbeloning.”

Algemeen verbindend

De inlenersbeloning vanaf dag 1 geldt nu voor de gehele uitzendbranche als uitgangspunt voor de beloning van uitzendkrachten, doordat deze CAO-wijziging algemeen verbindend is verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Controle toepassen inlenersbeloning

De SNCU ziet toe op de naleving van de Uitzend-CAO’s. Hierbij kijkt de SNCU naar de krachtens de CAO’s geldende arbeidsvoorwaarden in samenhang met andere wettelijke bepalingen. Voor gecertificeerde uitzendondernemingen (bijvoorbeeld met een SNA of NEN 4400-1 keurmerk) wordt de onderneming ook gecontroleerd door de certificerende instantie.