Payrollplaats

Toekomst payroll

Payrollplaats
Payroll is helemaal in. Alleen wat is de potentie van payroll in de nabije toekomst.

Payrolling is het overnemen van de HR-administratie en het juridisch werkgeverschap van de opdrachtgever, met de daarbij behorende risico’s en plichten.

Natuurlijk blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de werving & selectie en de aansturing van de werknemers. Payrolling verlaagt hiermee de lasten en de complexiteit van het werkgeverschap.

EIM en DBSC hebben in opdracht van ABU en VPO een onderzoek naar de potentie van payrolling uitgevoerd. Volgens de onderzoeker ligt het marktpotentieel van payrolling voor de nabije toekomst op 28% van de flexmarkt. Op dit moment is het aandeel van payrolling zo’n 10% van de flexmarkt.

Bedrijven worden steeds positiever over het vergroten van het aantal flexibele werknemers. Daarnaast helpt het bedrijven dat medewerkers steeds onafhankelijker worden en positiever gaan denken over de payrolling. Dit zal ervoor zorgen dat bedrijven steeds vaker gaan kiezen voor payrolling.

Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijke trend onder bedrijven is om de activiteiten die niet tot de kernactiviteiten behoren uit te besteden. Zoals bijvoorbeeld salarisadministratie nu al wordt uitbesteed, zo zal in de toekomst het ook heel gewoon zijn het juridisch werkgeverschap via payrolling uit te besteden aan een gespecialiseerde payroll organisatie. Op het moment zijn er in Nederland dagelijks ongeveer 90.000 mensen op payroll basis werkzaam. De verwachting is dat dit aantal tot 2012 zal groeien naar zo´n 315.000 mensen. Dit is maar liefs 28% van de gehele flexmarkt. Natuurlijk zal de groei van payrolling afhangen van de economische ontwikkeling en de arbeidsmarkt.

Ondanks de huidige economische recessie zal dus de behoefte naar flexibiliteit, de vermindering van personele rompslomp en daarmee payrolling een enorme rol binnen de flexmarkt op zich nemen.