Payrollplaats

Aantal aangeboden vaste contracten keldert

Payrollplaats

 

Het aantal aangeboden vaste contracten is vorig jaar gekelderd naar tweeduizend.

In 2010 werden nog 83 duizend vaste contracten aangeboden, meldt uitkeringsinstantie UWV woensdag.

De kans om bij een vacature een vast contract te krijgen, is zo goed als nihil. Het UWV is verbijsterd. In 2009, het eerste crisisjaar, daalde het aantal aangeboden vaste contracten van 188 duizend in 2008 naar 93 duizend.

Een duidelijke verklaring dat in de eerste crisisjaren nog wel vaste contracten werden aangeboden en nu opeens niet meer is er volgens het UWV niet.

“Je kunt er van alles op loslaten. Mogelijk heeft het te maken met de aanhoudende onzekerheid die over de markt hangt, maar dat weten we niet zeker”, zegt een woordvoerder.

Tijdelijk

Werkgevers stappen vooral over op tijdelijke contracten van meer dan een jaar. Dat type contract werd vorig jaar 368 duizend keer aangeboden, tegenover 227 duizend keer in 2010.

In totaal werden vorig jaar ongeveer 650 duizend contracten aangeboden. Een daling ten opzichte van het jaar daarvoor, maar de trend zwakt wel af.

In de bouw nam het aantal werknemers met een vast contract met vierduizend af, terwijl er twaalfduizend vacatures voor tijdelijke contracten, uitzendkrachten en zelfstandigen zonder personeel bijkwamen.

Gemiddelde leeftijd

De overschakeling is over de hele arbeidsmarkt ook terug te zien in de gemiddelde leeftijd. Alleen jongeren onder de 25 jaar zien over het algemeen geen probleem in een tijdelijk contract en alleen in die categorie stijgt het aantal aangenomen personen.
Voor moeilijk vervulbare vacatures worden nog wel vaste contracten aangeboden. Dat gebeurt vooral in de transport en de sociaal-maatschappelijke sector.

Bron: NU.nl