Payrollplaats

Plannen kabinet voor payroll

Payrollplaats

Het kabinet heeft plannen die van invloed zijn op payroll dienstverlening. Ze wil onder andere het aannemen van personeel aantrekkelijker maken door de loonkosten te verminderen voor lonen die rond het minimum uurloon liggen.

De LIV regeling

Er komt een nieuwe regeling voor tegemoetkoming in de loonkosten van mensen met laagbetaald werk; het Lage-InkomensVoordeel (LIV). Deze regeling zal per 1 januari 2017 ingaan. Voor het LIV geldt geen leeftijdsgrens. De voorwaarde is dat het loon hoger is dan 100% van het wettelijk minimumloon voor een 23-jarige of ouder. Een werkgever komt ook in aanmerking voor deze regeling, als een jongere (jonger dan 23 jaar) een salaris verdient tussen 100 en 120% van het wettelijk minimumloon dat geldt voor 23-jarigen of ouder.

Premiekorting?

Ook zijn er in het kader van de LIV wijzigingen in de premiekorting voor kwetsbare doelgroepen. Het gaat onder andere om een afname van € 1.000 voor de ouderen en arbeidsgehandicapten onder de WIA/WAO. Een doelgroepsverklaring blijft een vereiste! Die geeft aan dat iemand tot de doelgroep van kwetsbare personen op de arbeidsmarkt behoort en aan de voorwaarden voldoet. Als de werknemer tot de doelgroep behoort, kan de werkgever vanaf de aanvang van de dienstbetrekking gedurende drie jaar – of tot de dienstbetrekking is geëindigd – een verzoek tot tegemoetkoming indienen.

Doelgroep Huidige premiekorting Nieuwe maximum tegemoetkoming
LIV: 100% tot 110% WMLoon n.v.t. € 2.000
LIV: 110% tot 120% WMLoon n.v.t. € 1.000
Ouderen (56+) € 7.000 € 6.000
Arbeidsgehandicapten (WIA en WAO) € 7.000 € 6.000

 

Arbeidsvoorwaarden

Tot slot onderzoekt het kabinet of er wijzigingen moeten komen in het gelijk trekken van arbeidsvoorwaarden van flexwerkers en vaste krachten bij een bedrijf. Het kabinet vindt dat er nu op arbeidsvoorwaarden geconcurreerd wordt. Payrollplaats is het hier niet mee eens. In de ABU cao die wij hanteren staat al dat we de inlenersbeloning moeten toepassen vanaf dag één van aanvang van de werkzaamheden.

Waar wij wel voorstander voor zijn is dat alle payrollers en uitzendbureaus verplicht worden om volgens de ABU of NBBU cao te verlonen. Hiermee is dit ‘probleem’ grotendeels verholpen. Door dit te doen, heeft iedere werknemer goede arbeidsvoorwaarden en de werkgevers de flexibiliteit van deze cao’s.