Payrollplaats

Personeel vast aannemen of via payrolling

Payrollplaats

Hervorming van de arbeidsmarkt is één van de hoofdthema’s in de formatie van een nieuw kabinet. Diverse partijen buitelen over elkaar heen met hun mening over en visie op de steeds verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt.

 

Die flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt steeds verder toe, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Ondernemers willen niet vast zitten aan werknemers is ook het geluid dat Payrollplaats hoort in de diverse netwerken. Personeel vast aannemen, of niet. Wat is wijsheid?

 

Personeel vast aannemen

Sinds 1 juli 2015 mag een werkgever iemand nog maar 3 tijdelijke contracten geven in 2 kalenderjaren. Wil je iemand behouden, dan heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijds contract na die 2 kalenderjaren. Een eventueel ontslag gaat via de kantonrechter en als werkgever moet je de werknemer een transitievergoeding betalen. Dit is een (ontslag) vergoeding die de werknemer kan gebruiken om zich bij of om te scholen. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de binding, begeleiding en de risico’s bij ziekte en ongeval. De kosten voor een werknemer liggen gemiddeld op 1.5 keer het brutoloon, doorgaans is dit exclusief kosten bij ziekte.

 

Flexibiliteit

Er zijn 3 mogelijkheden voor het inhuren van flexibel personeel. Via een modelovereenkomst een ZZP-er inhuren, via het uitzendbureau of via een payrollonderneming. De laatste twee liggen in het verlengde van elkaar, omdat ze dezelfde cao hanteren. De kosten van een ZZP-er zijn niet te middelen, de kosten via een uitzendbureau zijn gemiddeld 2 keer het brutoloon en bij een payrollbedrijf gemiddeld 1.7 keer het brutoloon.

 

Alle drie vormen van flexibele inhuur zorgen er voor dat de risico’s niet bij u als ondernemer liggen wanneer er aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt door de uitlener. Tevens kunt u veel ruimer flexibel zijn, want u betaald doorgaans alleen de gewerkte uren. Uitzendbureaus en payrollondernemingen kunnen minimaal 5,5 jaar tijdelijk mensen aan u uitlenen.

 

Wat is wijsheid

Er zijn diverse redenen om voor vast of flex te kiezen. Ben je bereid als ondernemer een risico te lopen? Wil je medewerkers aan je binden in een schaarse markt? Heb je meer dan voldoende werk de komende jaren? Dan is iemand in vaste dienst nemen een goede optie.

Is het antwoord op deze vragen deels nee, dan is flexibel inhuren een goed alternatief. Kent u een ZZP-er? Laat u dan informeren over de wet DBA. Heeft u zelf iemand gevonden die u (tijdelijk) wilt aannemen? Dan is payrolling het beste idee. Kent u niemand die uw vacature kan vervullen en wilt u wel nieuw personeel? Dan is het uitzendbureau aan te bevelen.

 

Verschil payrollbedrijf en uitzendbureau

Het grote verschil tussen een payrollbedrijf en een uitzendbureau is de werving van het nieuwe personeel. Beide partijen nemen het juridisch werkgeverschap van u over en zijn aansprakelijk als werkgever. Ze doen beide de wettelijke afdrachten, de loonbetaling en doorgaans ook de ziektebegeleiding. Een Uitzendbureau zoekt voor u het personeel, het payrollbedrijf niet. Dat scheelt u dus enorm in de personeelskosten.

 

Wilt u meer weten over payroll? Neem vrijblijvend contact met ons op.