Payrollplaats

Een pensioen opbouwen in Nederland: Het zit zo!

Pensioen opbouwen in Nederland

Het Nederlandse pensioenstelsel rust op drie pijlers, die samen zorgen voor een solide basis voor jouw toekomstige financiële zekerheid.Wel kan dit per branche en sector enorm verschillen, zorg er dus voor dat je dit een keer controleert zodat je later niet voor verrassingen komt te staan met pensioen opbouwen in Nederland.

Algemene Ouderdomswet (AOW):

De AOW vormt de eerste pijler van ons pensioenstelsel. Het biedt een basisinkomen om in de basisbehoeften te voorzien. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De hoogte van de AOW-uitkering wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon.

Pensioenopbouw via de werkgever:

De tweede pijler omvat de pensioenopbouw via de werkgever. Echter is deze pijler niet voor iedereen hetzelfde ingericht. Ongeveer 90% van de werkgevers biedt een aanvullende pensioenregeling aan. Dit zorgt ervoor dat gepensioneerde werknemers een aanvullend pensioen ontvangen bovenop de AOW-uitkering.

Vaak betalen werkgevers ongeveer twee derde van de totale pensioenpremies, terwijl werknemers het resterende derde deel bijdragen. Dit deel wordt vaak ingehouden op het salaris. De pensioenuitvoerder belegt deze premies om later aanvullend pensioen uit te kunnen keren.

Let er dus op dat dit niet in alle sectoren hetzelfde is.

Bouw jij aanvullend pensioen op via jouw werkgever?

Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen:

De derde pijler bestaat uit individuele verzekeringen, zoals lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Hiermee kun je fiscaal aantrekkelijk sparen voor extra pensioen, bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen of eerder met pensioen te gaan. Ook zelfstandigen kunnen kiezen voor een individuele pensioenvoorziening.

Pensioenvoorziening voor zzp’ers:

Er zijn verschillende pensioenregelingen die specifiek zijn ontworpen voor zzp’ers. Deze zijn vrijwillig en vallen onder de derde pijler. Het is aan de zelfstandige om te beslissen of ze hieraan willen deelnemen en voor welk bedrag.

Voor meer informatie over hoe Payrollplaats u kan helpen met uw personeelsbeleid en hoe wij jou hierin ontzorgen neem dan contact met ons op.