Payrollplaats

Payrollplaats draagt alle kosten van ziekteverzuim

Payrollplaats

Wanneer u flexwerkers op de payroll van Payrollplaats heeft staan hoeft u zich niet ongerust te maken over de gevolgen van De Modernisering Ziektewet die 1 januari 2014 van kracht is geworden.

Door deze wetswijziging worden de kosten van medewerkers die ziek uit dienst gaan doorberekend aan de (ex)werkgever.

Voor u verandert er niets

Wanneer u via Payrollplaats flexwerkers in dienst hebt, verandert er niets. Payrollplaats draagt het risico bij ziekte van uw medewerker. Dit is bij onze dienstverlening inbegrepen. Payrollplaats werkt hierbij samen met de arbodienst: ArboNed in Groningen. ArboNed is landelijk georganiseerd waardoor wij gezamenlijk zorgen voor een goede begeleiding van uw medewerker bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wilt u ook meer weten over de mogelijkheden van payroll dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen