Payrollplaats

Payroll in de praktijk: De inlenersbeloning

Payrollplaats

Via een payrollbedrijf besteedt een inlener (een bedrijf waar de werknemers fysiek werkzaam zijn) zijn juridisch werkgeverschap uit aan het payrollbedrijf.

 

Het payrollbedrijf neemt de arbeidsrechten- en plichten over van de inlener. De inlener is hierbij niet aansprakelijk voor alle wettelijke plichten omtrent werkgeverschap. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het uitvoeren van een ziektebeleid en de daarbij horende Wet Poortwachter.

Inlenersbeloning

Om het gat kleiner te maken tussen vast en flexibel werk in arbeidsvoorwaarden zijn er in de door payrollbedrijven gehanteerde cao’s enkele elementen uit de cao van de inlener verplicht gesteld om uit te voeren. Dit wordt de inlenersbeloning genoemd. Payrollbedrijven zijn verplicht om de volgende elementen uit de cao van de bedrijfstak toe te passen:

  • Het loon dat de werknemer zou verdienen als hij direct in dienst zou zijn bij de inlener krijgt hij ook bij het payrollbedrijf;
  • De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode;
  • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheden en ploegentoeslag;
  • Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip zoals door de inlener bepaald;
  • Eventuele kostenvergoeding zoals: reiskosten, verblijfskosten, gereedschapskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie;
  • Periodieken zoals die bij de inlener worden toegepast.

Het payrollbedrijf is dan ook verantwoordelijk voor een correcte verwerking van deze elementen. De inlener is wel verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste gegevens, waarop het payrollbedrijf deze naleeft. Vaak treedt het payrollbedrijf op als HR-adviseur voor de inlener.

In ons whitepaper geven we een uitgebreide uitleg van payrolling. Hierin gaan we onder andere in op de voor- en nadelen van het uitbesteden van de salarisadministratie en geven we u tips waar u op moet letten bij het inzetten van een payrollbedrijf.

Download whitepaper: Wat is Payroll?

Vul hieronder uw gegevens in, klik op verzenden en het whitepaper opent direct.