Payrollplaats

Overstappen of switchen van payrollbedrijf

Payrollplaats

Overweegt u over te stappen of te switchen van payrollbedrijf of uitzendbureau? Een aantal zaken waarop u moet letten willen we u meegeven.

 

Redenen voor een overstap

Er zijn diverse redenen om over te stappen of te switchen. Eén van de meest voorkomende redenen is de prijs die het uitzendbureau of payroll bedrijf vraagt voor zijn dienstverlening. Een andere reden is de service die geboden wordt aan het bedrijf of aan de flexwerkers. Een derde reden is een faillissement van het uitzendbureau of payrollbedrijf. Iets dat nog iedere week voorkomt.

 

Verschil in dienstverlening

Payroll lijkt hetzelfde als payroll en uitzenden lijkt hetzelfde als uitzenden. Bij een overstap of switchen moet u hier acht op slaan, want dit is niet het geval! In de huidige ABU cao, waar de meeste payrollbedrijven en uitzendbureaus onder vallen, zijn er diverse mogelijkheden voor het uitvoeren van die cao. De concurrentie tussen payrollbedrijven vindt veelal plaats op arbeidsvoorwaarden. Dat vindt Payrollplaats een slechte zaak!

Grofweg gezegd is er de keuze uit magere arbeidsvoorwaarden en uitgebreidere arbeidsvoorwaarden voor de flexwerkers. Uitgebreidere arbeidsvoorwaarden zijn vooral de regelingen bij ziekte, vakantie en bijzonder verlof. Payrollplaats kiest voor uitgebreidere arbeidsvoorwaarden voor haar flexwerkers, want de flexwerkers zijn het kapitaal van de onderneming. Door de flexwerkers meer te bieden kan het bedrijf de flexwerkers langer aan zich binden.

 

Tariefstelling

Naast de arbeidsvoorwaarden is er ook een verschil in tariefstelling. Er zijn 3 soorten tariefstellingen die veel voorkomen in de payroll branche:

  • hogere factor over het kale bruto loon van de flexwerker, maar geen rekeningen achteraf;
  • gemiddelde factor over het kale bruto loon van de flexwerker, maar wel rekeningen bij ziekte en vakantie;
  • lagere factor over het brutoloon inclusief vakantiegeld- en dagen van de flexwerker.

Doorgaans is de hoogste factor de meest voordeligste optie. Dit lijkt vreemd, maar dit kunnen wij u rekenkundig aantonen! Wilt u dit bewijs? Neem dan contact met ons op.

 

Certificering

Een payrollbedrijf met de juiste certificering kan u veel ellende besparen. Er zijn een aantal keurmerken waar u op moet letten:

  • Is uw nieuwe bedrijf of bureau lid van de ABU of de NBBU? Dan wordt er regelmatig een controle uitgevoerd op de uitvoering van de CAO;
  • Heeft uw nieuwe bedrijf of bureau een NEN 4400-1 certificering en staat het ingeschreven bij de SNA? Dan wordt de boekhoudingen de loonadministratie 2x per jaar gecontroleerd op naleven van de wet- en regelgeving;
  • Heeft uw nieuwe bedrijf of bureau een recente WKA verklaring van de Belastingdienst en kunt u gebruik maken van een g-rekening? Zo ja, dan zorgt dit voor u dat bij een faillissement de Belastingdienst niet bij u langs komt om loonpremies te heffen.

Bij veel bedrijven in deze branche is dit gelukkig allemaal goed geregeld! Maar alertheid op dit punt blijft geboden, want er zijn nog genoeg malafide payrollbedrijven en uitzendbureaus actief.

 

Wilt u meer weten over of een overstap of switchen van uw huidige payrollbedrijf naar Payrollplaats loont voor u en uw medewerkers? Neem dan contact op.