Payrollplaats

Omzet Payrollplaats blijft groeien

Payrollplaats

De omzet van Payrollplaats heeft zich in 2015 ruim verdubbelt ten opzichte van 2014 en de verwachting is dat de groei de komende tijd flink doorzet.

 

Omzetgroei in 2015

Payrollplaats boekte vorig jaar een omzet van 6,7 miljoen euro. Een groei van 148% ten opzichte van een jaar eerder. “Een stabiele groei die tot tevredenheid stemt”, aldus Adinka Antonides, directrice van Payrollplaats.

In 2012, 2013 én in 2014 werd er een omzet gerealiseerd die eveneens meer dan 100% was in vergelijking met het voorgaande jaar. Dat heeft geresulteerd in 3 opeenvolgende nominaties voor een FD Gazelle Award.

Aantrekkende economie

De groei in omzet is grotendeels te wijten aan de aantrekkende economie. De groei in de economie vertaalt zich naar banen: ondernemers durven weer werknemers aan te nemen en orderportefeuilles vullen zich. “De groei is vaak nog fragiel en bij veel bedrijven een eerste aanzet tot. Daarom kiezen ondernemers er voor om de nieuwe medewerkers via payrollbedrijven in dienst te nemen”, volgens Antonides.

Backoffice uitzendbureaus

De groei van Payrollplaats wordt ook gestuwd doordat in toenemende mate uitzendbureaus hun backoffice uitbesteden. Voorheen sloten uitzendbureaus zich aan bij een franchise formule, nu willen ze zelf meer de regie. In een jaar tijd zijn er 15 uitzendbureaus die hun backoffice hebben overgeheveld naar of zijn gestart met hun backoffice bij Payrollplaats. Een trend die in de eerste maanden van 2016 zich doorzet en waar veel van verwacht wordt dit jaar.

Wet werk en Zekerheid en Wet Deregulering Arbeid

Een laatste reden voor de groei is de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet, die op 1 juli afgelopen jaar grotendeels is ingegaan, verplicht ondernemers om na 2 kalenderjaren werknemers in vaste te dienst te nemen. Veel ondernemers zien dit niet zitten en wijken daardoor uit naar payroll, want dat biedt ondernemers meer flexibiliteit in arbeidscontracten.

In 2016 verwachten we dat veel ZZP’-ers door de Wet Deregulering Arbeid stoppen en via een payrollconstructie als schijnzelfstandige gaan werken. Zo omzeilen ze alle verplichte administratie die de Belastingdienst ze oplegt.

Personele groei

De groei in omzet heeft tot gevolg dat er in 2015 personele uitbreiding is gedaan. Payrollplaats heeft geïnvesteerd in meer medewerkers op zowel de commerciële afdeling als de backoffice.

 

Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u contact opnemen via ons telefoonnummer: 050 – 210 10 08 of via contact.