Payrollplaats

Nieuwe regeling geldt ook voor payroll

Payrollplaats

De LIV-regeling die per 1 januari 2017 is in gegaan is ook voor payrollbedrijven van toepassing. Klanten van Payrollplaats profiteren mee.

 

De regeling

Het Lage Inkomens Voordeel (kortweg LIV) is per 1 januari 2017 ingegaan. Met deze regeling wil de rijksoverheid stimuleren dat werkgevers medewerkers aannemen die arbeid verrichten die in het verleden viel onder andere stimuleringsmaatregelen van de overheid, zoals de 65+ doelgroep en de WAJONG. Die stimuleringsmaatregelen zijn bedoeld om bepaalde groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer op die arbeidsmarkt te krijgen.

 

Voor welke doelgroepen geldt het LIV

Het LIV is er voor werknemers met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon, die in één jaar ten minste 1.248 uur gewerkt hebben bij dezelfde werkgever. De toekenning is naar rato van aantal gewerkte uren in een jaar. Het LIV is er ook voor werknemers die niet in het doelgroepregister zijn opgenomen, maar wel voldoen aan de eisen. Laagbetaalde banen die niet aan de norm van 1.248 uur komen en ook AOW-gerechtigde werknemers zijn uitgesloten van het LIV.

 

Verrekening

In 2018 zijn alle loongegevens bekend van de medewerkers. Pas dan maakt de Belastingdienst de balans op wie wel en wie niet onder het LIV vallen en wat de hoogte van de tegemoetkoming is. De maximale tegemoetkoming is €2.000 per medewerker afhankelijk van het loon dat de medewerker heeft ontvangen. Die tegemoetkoming wordt tegen de zomer van 2018 uitgekeerd aan Payrollplaats en verrekenen we met onze klanten. Zo is het dus extra aantrekkelijk om iemand aan te nemen en op de payroll te zetten!

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Ook kunt u kijken op de website van de rijksoverheid.