Payrollplaats

Nieuwe bouw cao vanaf 1 juli

Payrollplaats

Vanaf 1 juli is er een nieuwe bouw cao van kracht. Het is een addendum geworden op de cao die was afgelopen. Een aantal opvallende zaken die er anders of nieuw zijn, zijn de volgende:

  • Salarisverhoging per 1 juli met 2,5% en iedere opvolgende 6 maanden weer een verhoging;
  • Vanaf 1 januari 2016 invoering Bouw ID-pas voor iedereen die werkzaam is in de bouw ter voorkoming van fraude, schijnconstructies en ter bevordering van naleving van de cao;
  • Werknemers die kunnen aantonen dat ze lid zijn van een vakbond, ontvangen van de werkgever € 50 netto per jaar;
  • Aanpassing in de regeling van seniorendagen en invoering individueel budget.

Payrollplaats past de looncomponenten vanuit deze cao toe als u uw medewerkers bij ons op de payroll plaatst. Wilt u hier meer over weten? Bel u ons gerust.