Payrollplaats

Nederlandse ondernemers herstellen in 2015 behoorlijk ten opzichte van andere landen

Payrollplaats

De afname van het aantal faillissementen in Nederland zal dit jaar vergeleken met veel andere landen zeer sterk zijn. Ondernemers krijgen na jaren van diepe crisis eindelijk lucht door het economische herstel.

Het aantal Nederlandse bedrijven dat failliet gaat, zal dit jaar 10 procent lager zijn dan in 2014. Daarmee doet Nederland het internationaal zeer goed. Want naar verwachting zal alleen in Spanje de faillissementsafname groter zijn, zo voorspelt kredietverzekeraar Euler Hermes op basis van eigen onderzoek. Daarin worden faillissementscijfers van 43 landen meegenomen.

Nederland staat op de tweede plaats van de faillissementdalers onder de 43 landen. Rusland zit in het verdomhoekje, met een verwachte stijging van het aantal faillissementen met dertig procent. Dat komt mede door de negatieve gevolgen van de lage olieprijzen, waar Rusland als grote olie- en gasproducent veel last van heeft.

Daling faillissementen Nederland

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek piekte het aantal faillissementen in Nederland (inclusief eenmanszaken en fiscale IB-ondernemers) in 2013 op 12.449. In 2014 trad er al een forse daling op van meer dan twintig procent. Dit jaar, 2015, zal dat naar verwachting dus tien procent zijn en dat vlakt volgens Euler Hermes af naar drie procent in 2016.

“We zien de grootste terugval in het aantal faillissementen bij landen die het hardst getroffen zijn door de crisis en door bezuinigingsmaatregelen van de overheid. Die betalen zich nu steeds meer ten positieve uit”, geeft directeur Walter Toemen bij Euler Hermes aan. “Tegelijk hebben verschillende sectoren het nog steeds moeilijk en zijn nog herstellende.”

Winstmarges bedrijven verbeteren

De kredietverzekeraar verwacht verder dat de winstmarges bij niet-financiële bedrijven dit jaar in Nederland met gemiddeld 0,9 procentpunt zullen stijgen. Dat is in lijn met de gemiddelde verbetering in de eurozone en bijvoorbeeld Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland.

 

Bron: Z24.nl, Euler Hermes