Payrollplaats

Nadelen payroll op een rij

Payrollplaats

Nadelen payroll? Ja, er bestaan veel ideeën over de nadelen van payroll, maar eigenlijk zijn dit misverstanden waarvan wij de grootste “payroll nadelen” voor jou hebben uitgewerkt.

Payroll nadelen: Een payrollbedrijf neemt het juridische werkgeverschap over van organisaties.

Hierdoor is de inlener niet meer verantwoordelijk is voor de arbeidsrechten en plichten van zijn medewerkers. In Nederland werkt al 10% van de beroepsbevolking via een payrollbedrijf. Toch bestaan er veel verdeelde meningen over het uitbesteden van het juridische werkgeverschap. Onderstaande drie aandachtspunten zijn veelvoorkomende meningen over het inzetten van een payrollbedrijf.

Payroll nadelen: Binding met medewerkers

In een krappe arbeidsmarkt is het van belang om personeel aan een organisatie te binden. De trend in de Nederlandse arbeidsmarkt is flexibilisering, ook onder hoger opgeleiden. Steeds meer jonge bedrijven stimuleren hun personeel om na enkele jaren te veranderen van baan. Toch maakt deze flexibilisering de binding tussen werkgever en werknemer niet minder, want de inlener blijft zelf verantwoordelijk voor de HR-cyclus en kan de werknemer behandelen als iemand van hemzelf.

Payroll nadelen: Werkgeversverplichtingen

Onder sommige werknemers bestaat de gedachte dat payroll wordt ingezet als juridische constructie om werkgeversverplichtingen te ontlopen. De werknemer ontvangt van het payrollbedrijf een arbeidscontract. Wanneer een payrollbedrijf goed werkgeverschap nastreeft dan is ze tevens ook betrokken bij ziekte en re-integratie, verschaffen van informatie over andere secundaire voorwaarden die bijvoorbeeld voortvloeien uit het toepassen van de inlenersbeloning en biedt de werknemers andere voordelen aan zoals een collectiviteitskorting bij een zorgverzekeraar.

Payroll nadelen: Ontslagrecht

De juridische relatie tussen het payrollbedrijf en de payrollwerknemer worden door bepalingen in het Burgerlijk Wetboek gereguleerd. Hierin staan de rechten en plichten vastgelegd die van toepassing zijn op een reguliere arbeidsovereenkomst en dus ook in het geval van payroll gelden. In juli 2015 is het ontslagrecht grotendeels gelijkgetrokken tussen de verschillende cao’s. Als een werknemer in dienst is op vast contract bij het payrollbedrijf kan ook het payrollbedrijf alleen via de rechter iemand ontslaan. De werknemer heeft dan ook recht op een transitievergoeding, evenals een werknemer met een regulier contract.

In ons whitepaper geven we nog meer aandachtspunten bij het inzetten van een payrollbedrijf en werken wij nog meer payroll nadelen voor u uit. Hierin gaan we ook in op de voor- en nadelen van het uitbesteden van de salarisadministratie en geven we u tips waar u moet letten bij het kiezen van een payrollbedrijf.

Neem voor vragen of opmerkingen over onze payroll service gerust contact met ons op.

Download whitepaper: Wat is Payroll?

Vul hieronder uw gegevens in, klik op verzenden en het whitepaper opent direct.