Payrollplaats

Minimumloon per 1 juli 2014 verhoogd

Payrollplaats

Het minimum loon stijgt per 1 juli met 0,65% ten opzichte van het minimumloon dat per 1 januari is vastgesteld.

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt vanaf 1 juli:

per maand:          1.495,20
per week:                345,05
per dag:                    69,01

Dit minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 23 jaar tot de AOW-leeftijd bij een volledig dienstverband. Voor werknemers die parttime werken, is het bruto minimumloon evenredig lager.

Minimum jeugdloon

Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimum loon.

Percentage per leeftijd is als volgt:
22 jaar: 85%
21 jaar: 72,5%
20 jaar: 61,5%
19 jaar: 52,5%
18 jaar: 45,5%
17 jaar: 39,5%
16 jaar: 34,5%
15 jaar: 30%

Minimum uurloon

Het bruto minimum uurloon hangt af van het aantal uren per week dat geldt voor een volledig dienstverband in uw organisatie. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het minimum bruto uurloon per 1 juli als volgt:

36-urige werkweek:      9,58 euro
38-urige werkweek:      9,08 euro
40-urige werkweek:      8,63 euro