Payrollplaats header afbeelding
Nieuws

Flexibiliteit in contracten door de ABU cao

digitale handtekening

Flexibiliteit in arbeidscontracten is wat heel veel ondernemers zoeken anno 2016. De huidige wetgeving is nu zo dat een werkgever maximaal 3 tijdelijke contracten mag geven in 2 kalenderjaren met een minimum aantal uren daarin opgenomen. Voor payrollbedrijven gelden andere regels!

 

Andere regels voor een payrollbedrijf

Payrolbedrijven vallen verplicht onder de ABU cao. De ABU cao is algemeen verbindend verklaard voor alle bedrijven die zich bezig houden met uitzenden en payrollen. Er zijn een paar uitzonderingen: leden van de NBBU of payrollbedrijven met een eigen door het ministerie goedgekeurde cao.

De ABU cao is opgedeeld in 3 fasen met betrekking tot contracten. De 1e fase is fase A. Deze duurt 78 gewerkte weken en kent geen urengarantie voor de werknemer. Alleen de gewerkte uren worden uitbetaald. Sommige payrollbedrijven, waaronder Payrollplaats, betalen door bij ziekte en in bijzondere gevallen van verlof zoals een huwelijk of begrafenis. Dit zijn ze niet verplicht. Er geldt in deze fase voor geen van de partijen een opzegtermijn en geen verplichting om werk te geven of beschikbaar te zijn. Veel flexibiliteit dus!

De 2e fase is fase B. Wanneer medewerkers fase A doorlopen hebben kunnen ze in aanmerking komen voor een dienstverband voor bepaalde tijd bij het payrollbedrijf. Ze hebben recht op een minimum aantal uren en er is sprake van een opzegtermijn. Ook hebben medewerkers nu de plicht om beschikbaar te zijn voor het minimum aantal contracturen en moeten ze als ze niet kunnen werken verlof opnemen. Payrollbedrijven mogen in 4 kalenderjaren 6 tijdelijke contracten geven. Hiermee komt de totale tijdelijkheid op 78 weken en 4 kalenderjaren op 5,5 jaar. Dit is meer flexibiliteit dan de 2 jaar tijdelijke contracten in de reguliere wetgeving.

De 3e fase is fase C. De medewerker heeft in deze fase een onbepaalde tijds contract bij het payrollbedrijf. Hij heeft dezelfde rechten en plichten als iemand in fase B. Wanneer het payrollbedrijf geen werk heeft voor de medewerker geldt een terugval loon en moet hij of zij onder bepaalde voorwaarden toch werk accepteren. Dit is een complexe regeling, het gaat te ver om die hier geheel te beschrijven. Fase C biedt de medewerker de mogelijkheid om in verschillende keukens te kijken en wel in loondienst te zijn bij één werkgever: het payrollbedrijf. Dit biedt de opdrachtgever / inlener veel flexibiliteit als hij tot goede afspraken kan komen met het payrollbedrijf.

Overname

Payrollbedrijven kunnen werknemers van ondernemers “over nemen” als ze 3 tijdelijke contracten hebben doorlopen in 2 kalenderjaren bij de ondernemer. Ze starten in fase B en kunnen in nog 3,5 jaar 5 tijdelijke contracten krijgen. Hiermee vergroot de ondernemer zijn flexibiliteit.

 

Wilt u meer informatie over tijdelijke contracten? Neem contact met ons op.

Heb je een supportvraag ?

Bel 085 - 130 52 35

WhatsApp 06 - 38 03 49 63

of ga naar het contactformulier

Contact via WhatsApp