Payrollplaats

Flexibel werken juist goed voor meer banen

Payrollplaats

Werkgevers herkennen zich niet in de kritiek van vakbond FNV dat `werkgevers sjoemelen met flexibele contracten`. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat het banensucces juist te danken is aan flexibiliteit.

Volgens de FNV laten arbeidskrachten zich vaker inhuren als freelancer. Werkgevers gebruiken hen als `flexibele schil`, waardoor de werkgelegenheid in ons land er, naar de mening vvan de werkgevers, beter voor staat dan in andere landen. Maar FNV-voorzitter Jongerius lijkt deze ontwikkeling juist te willen stoppen.

Flexibiliteit als strijdpunt

Eerder schreef Personeelslog al dat vakbonden het flexwerk opnieuw ontdekt hebben als strijdpunt. Het is opvallend dat ze teruggrijpen op oude beelden over verdringing van werk. Personeelslog vraagt zich af of freelancers en payrollers hier uiteindelijk wel zoveel mee opschieten.

Vakbonden lijken niet goed te weten wat ze aan moeten met deze moderne werkers. Jongerius vindt ze `een speelbal van het lot`, waardoor ze geen zelfrespect zouden halen uit hun werk.

Behoefte aan flexibel werken

Volgens de werkgeversorganisaties gaan de bonden voorbij aan de groeiende behoefte bij werknemers om flexibel of als zelfstandige te werken. Bovendien vergeet de FNV de nauwe relatie tussen flexwerk en het rigide ontslagrecht in ons land.

`Door hardnekkig te weigeren over aanpassing van het ontslagrecht met de werkgevers te spreken, promoot de FNV zelf toename van flexwerk`, waarschuwen de werkgeversorganisaties.

Bron: Redactie Personeelsnet