Payrollplaats

Financiële voordelen medewerkers met achterstand tot de arbeidsmarkt

Payrollplaats
Er zijn een heel aantal Financiële voordelen voor werkgevers die bereid zijn om medewerkers aan te nemen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Zoals bekend werkt Payrollplaats.nl samen met Quality Coaching. Hieronder vindt u hiervan voor u de financiële voordelen wanneer u de werving en selectie van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt overlaat aan Quality Coaching.

1. No-riskpolis – geen risico bij ziekte

U heeft geen loondoorbetaling-verplichting bij ziekte van de werknemer (regeling is minimaal 5 jaar geldig).

2. Loondispensatie

Indien te verwachten is dat de werknemer geen 100% arbeidsprestatie kan leveren, dan is soms een loondispensatie mogelijk. Dat betekent dat u dan het salaris betaalt dat overeenkomt met de geleverde prestatie.

Stel: werknemer levert vanwege een arbeidsbeperking slechts 60% productie, dan betaalt u ook 60% salaris. Het overige deel wordt aangevuld door de uitkerende instantie.

3. Begeleiding van een jobcoach

In het kader van de regeling Persoonlijke Ondersteuning, kan een werknemer gebruik maken van de begeleiding van een jobcoach via Quality Coaching. De inhoud van de begeleiding wordt door de werknemer, werkgever en jobcoach bepaald. Dit kan variëren van het intensief inwerken (op de werkplek) tot het begeleiden op afstand (dat kan ook na werktijd). Bovendien biedt de jobcoach ondersteuning bij de administratieve verwerking van de in dienst name. U heeft dus geen administratieve rompslomp.

De duur van de begeleiding hangt af van de noodzaak maar kan één tot enkele jaren duren.

Quality Coaching heeft jarenlange ervaring op jobcoach gebied en biedt specialistische begeleiding.

4. Premiekorting

U krijgt een korting op uw sociale premies. Dat kan in per jaar oplopen tot € 7.000,-.
Dit geld zowel voor arbeidsgehandicapten als voor oudere werknemers (ouder dan 50 jaar).

5. Proefplaatsing

Soms zijn er te grote twijfels over de passendheid van de werkplek en/of de geschiktheid van de sollicitant. In dat geval kan er gekozen worden voor een (onbetaalde) proefplaatsing van 1 week tot maximaal 2 maanden.

6. Belastingvoordeel bij onderwijs

In het geval van bijscholing, kunt u korting krijgen op de af te dragen loonbelasting in het kader van de Wet vermindering afdracht loonbelasting (WVA).

7. Werkplekaanpassing

Indien de werkplek aangepast moet worden omdat uw medewerker een arbeidsbeperking heeft, dan kunt daar een forse tegemoetkoming krijgen in de kosten.

8. Loonkostensubsidie

U ontvangt een subsidie op het moment dat u een werknemer een contract biedt. Het UWV heeft deze regeling in 2011 afgeschaft maar sommige gemeenten en WSW-bedrijven bieden deze regeling nog wel.

9. WSW-detachering

De medewerker wordt bij u detacheert vanuit een SW-bedrijf (Sociale Werkvoorziening). U betaalt het SW-bedrijf maandelijks een gereduceerd bedrag voor de loonkosten.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over onze payroll services kunt u uiteraard contact met ons opnemen.