Payrollplaats

De drie belangrijkste redenen voor payrolling

Payrollplaats

Wij vragen onze toekomstige klanten wat de redenen zijn voor de interesse in payrolling. Drie redenen zijn het meest genoemd en bespreken we in deze blog.

 

Reden 1: inflexibele arbeidswetgeving. De huidige regering is heeft een visie op de arbeidsmarkt. Die visie luidt: het is een goede zaak wanneer zoveel mogelijk werknemers een vaste aanstelling hebben bij een werkgever.

Sinds 1 juli 2015 mag u als werkgever nog maar 3 contracten geven in 2 kalenderjaren voordat u een medewerker een vaste aanstelling moet geven. Payrollplaats volgt de ABU cao die in april door de minister van sociale zaken algemeen verbindend verklaard is voor de uitzend- en payrollbranche. Volgens de ABU cao mogen wij uw medewerkers als onze werknemers 78 weken een nul-uren contract aanbieden in fase A en in fase B zes tijdelijke contracten in 4 jaar. U heeft de mogelijkheid om uw medewerkers minimaal 5,5 jaar flexibel in te lenen via payrolling.

 

Reden 2: complexer wordende arbeidswetgeving. Naast dat de regering de flexibiliteit verminderd wordt de arbeidswetgeving ook steeds complexer. Bedrijven moeten met steeds meer regelingen en uitgebreidere cao’s rekening houden. Controles op naleving worden strenger, terwijl je als bedrijf voornamelijk wilt ondernemen.

Voorbeelden van de complexere wetgeving is de ingevoerde transitieregeling bij ontslag en ook de Wet Poortwachter bij ziekte. Beide regelingen kennen veel voorwaarden en als een bedrijf het dossier van de werknemer niet heeft bijgehouden volgen sancties. Beide regelingen zorgen voor extra kosten op arbeid, waar geen arbeid tegenover staat.

Een payrollbedrijf neemt deze risico’s van u over en kent de regelingen. U hoeft zich er niet in te verdiepen en komt doorgaans niet voor (financiële) verrassingen te staan.

 

Reden 3: minder administratie. Deze laatste reden is een zeer praktische. Omdat u geen werkgever bent van de medewerkers hoeft u geen aansluiting te hebben bij de Belastingdienst, een pensioen verzekeraar, het UWV en diverse andere organisaties om uw loonadministratie te doen. Bij een payrollbedrijf accordeert u de gewerkte uren en betaald u uw factuur, meer handeling is doorgaans niet nodig. Hierdoor heeft u meer tijd voor uw echte werk: ondernemen.

 

Wilt u nog meer weten over payrolling? Bel ons voor meer informatie of laat u gegevens achter bij contact.