Payrollplaats

Arbeidsongeval van een payrollkracht melden?

Payrollplaats

Wat moet je doen als er met een medewerker die je via een payroll bedrijf aan het werk hebt een arbeidsongeval is gebeurd?

 

De regels

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt gradaties aan in de zwaarte van het ongeval. Er zijn drie soorten ongevallen: lichte ongevallen, een zwaar ongeval of een ongeval met dodelijke afloop. Een ongeval in de categorie licht is een ongeval waarbij een flexwerker een arm breekt. Bij een zwaar ongeval is er sprake van blijvend letsel en ziekenhuisopname. Een dodelijk ongeval behoeft geen toelichting.

In alle drie de gevallen wil de arbeidsinspectie op de hoogte gebracht worden door de werkgever, maar ook door de opdrachtgever. Het payrollbedrijf of uitzendbureau is de werkgever van de flexwerker. Een opdrachtgever is een bedrijf die een flexwerker aan het werk heeft via een payrollbedrijf of uitzendbureau.

 

Arbeidsongeval melden

Payrollplaats verplicht de opdrachtgever een arbeidsongeval te melden bij Payrollplaats en bij de arbeidsinspectie. Deze meldingsplicht hebben wij, omdat wij ook bij een ongeval, onze flexwerkers goed willen helpen en begeleiden. Een andere reden is dat Payrollplaats verantwoordelijk is voor de ziektebegeleiding die kan voortkomen uit het arbeidsongeval. Een ongeval melden bij Payrollplaats kan via de gebruikelijke contact mogelijkheden. Een ongeval melden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan eenvoudig via deze LINK. Een arbeidsongeval moet op een zo kort mogelijke termijn bij Payrollplaats en het ministerie gemeld worden.

 

Ongevallenverzekering

Payrollplaats heeft voor al zijn werkende flexwerkers een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering kan aangesproken worden bij een ongeval met blijvend letsel of bij een dodelijk ongeval. Voorwaarde is dat dit ongeval gebeurd is tijdens de reis van en naar het werk of tijdens de werkzaamheden. Vindt het ongeval in privé tijd plaats dan is deze verzekering niet van toepassing. Uiteraard ontvangen we dan wel graag de eventuele ziekmelding in het kader van onze ziektebegeleiding.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.