Payrollplaats

ABU is tevreden over overgangsregeling transitievergoeding

Payrollplaats

De ABU is tevreden met de overgangsregeling voor de transitievergoeding waarmee minister Asscher tegemoetkomt aan de bezwaren die door diverse Kamerleden waren gemaakt.

“Het is geen volledige oplossing van het probleem. Het glas was leeg en is nu voor een deel gevuld. Daarmee is een deel van het probleem opgelost”, aldus Maurice Rojer, adjunct-directeur van de ABU.

Transitievergoeding tijdelijke werknemers

Vanaf 1 juli 2015 hebben ook tijdelijke werknemers recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd door de werkgever. Door de overgangsregeling telt straks alleen nog het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 – met een onderbreking van ten hoogste zes maanden – mee voor de transitievergoeding. Tijdelijke arbeidscontracten van voor 1 juli 2012 tellen alleen mee met een onderbreking van ten hoogste drie maanden. In het oorspronkelijke plan was een onderbrekingstermijn van zes maanden over het hele arbeidsverleden geregeld.

Onderbrekingstermijn

De ABU is blij dat er een oplossing is gekomen voor het probleem van terugwerkende kracht van de onderbrekingstermijn in de opbouw van de transitievergoeding. Ondernemers (dus ook uitzendondernemingen) konden in de oorspronkelijke wet na 1 juli worden geconfronteerd met een forse transitievergoeding, waardoor het risico ontstond dat werkgevers voor die datum geen nieuwe contracten aan werknemers zouden bieden. Dat was niet de bedoeling van de minister en daarom heeft hij besloten een overgangsregeling in te voeren.

Algemene overgangsregeling

Maurice Rojer: “Het is goed om te constateren dat deze weeffout door minister Asscher alsnog is opgelost door voor een algemene overgangsregeling te kiezen die voor alle ondernemingen is toe te passen. Uiteraard hadden wij liever gezien dat er gekozen werd voor een overgangsrecht, zoals dat ook voor de ketenbepaling geldt, maar met deze beperktere variant verwacht de ABU dat de negatieve gevolgen deels worden voorkomen. Dat is uiteindelijk ook goed voor de arbeidsmarkt.”

 

Bron: flexmarkt.nl en ABU