Payrollplaats

Heb ik als flexwerker recht op een zwangerschapsuitkering?

Payrolling kantoor
Ja, vrouwen die in verwachting zijn, komen in principe vanaf zes weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen levert u tijdig bij ons een doktersverklaring of een verklaring van de verloskundige in, waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat aangegeven. Het UWV stelt uw uitkering vast aan de hand van uw loon over de laatste dertien weken. Wilt u eerder dan zes weken voor de bevalling stoppen met werken, dus nog voordat u recht heeft op een zwangerschapsuitkering, dan kunt u een vrijwillige verzekering afsluiten bij het UWV.
Na de bevalling loopt uw zwangerschapsuitkering nog maximaal twaalf weken door. Dit is afhankelijk van het aantal weken dat u voor de bevalling hebt opgenomen. In totaal heeft u recht op zestien weken zwangerschapsverlof. Deze kunt u verdelen; zes weken voor de bevalling en tien weken na de bevalling of vier weken voor de bevalling en twaalf weken na de bevalling.
Bent u als direct gevolg van de bevalling arbeidsongeschikt, dan komt u in de Ziektewet. Gedurende maximaal honderd en vier weken krijgt u dan uw salaris gedeeltelijk doorbetaald.
Is uw vraag niet beantwoord?
Metske Kloppenburg
Contactformulier